Pressmeddelande

President Thomas S. Monson har avlidit

Thomas S. Monson, president för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, avled igår vid 90 års ålder. President Monson, som har verkat som kyrkans president sedan februari 2008, lämnar bakom sig ett arv av tjänande och goda gärningar.

Kyrkans president dog i sitt hem i Salt Lake City den 2 januari klockan 22:01 av åldersrelaterade orsaker. En efterträdare förväntas inte utses formellt av de tolv apostlarnas kvorum i kyrkan förrän efter president Monsons begravning.

För de 15 och en halv miljoner medlemmarna i kyrkan världen över var president Monson ett föredöme i att följa Jesus Kristus. Han verkade i viktiga ledarpositioner i kyrkan under sitt liv, men tjänade också i det tysta genom att besöka tusentals personer i deras hem, på sjukhus och vårdhem. ”Låt aldrig en problemlösning bli viktigare än att uttrycka kärlek till någon”, lärde president Monson.

 

Thomas S. Monson inröstades till de tolv apostlarnas kvorum den 4 oktober 1963, och ordinerades till apostel den 10 oktober 1963, vid 36 års ålder. Han verkade också som president för kyrkans Kanadamission, med huvudkontor i Toronto i Ontario, från 1959 till 1962. Innan dess verkade han i presidentskapet för Temple Views stav i Salt Lake City, Utah och som biskop för Sjätte-sjunde församlingen i samma stav.

Thomas S. Monson föddes i Salt Lake City den 21 augusti 1927 som son till G. Spencer och Gladys Condie Monson. Han gick i Salt Lake Citys allmänna skolor och utexaminerades med högsta betyg från University of Utah 1948 med examen i företagsadministration. Han studerade vidare vid University of Utah och verkade i fakulteten för deras företagsskola. Han tog senare civilekonomexamen vid Brigham Young-universitetet. I april 1981 utnämndes president Monson till hedersdoktor av Brigham Young-universitetet. Han fick hedersdoktoratet Doctor of Humane Letters av Salt Lake Community College i juni 1996 och blev hedersdoktor i företagsverksamhet vid University of Utah i maj 2007.

President Monson tjänstgjorde i Förenta staternas flotta i slutet av andra världskriget. Han gifte sig med Frances Beverly Johnson den 7 oktober 1948 i Salt Lake-templet. De är föräldrar till tre barn, och de har åtta barnbarn och ett flertal barnbarnsbarn. Frances Monson avled den 20 maj 2013. Om hennes bortgång sade president Monson senare: ”Hon var mitt livs kärlek, min trofasta rådgivare och min närmaste vän.  Att säga att jag saknar henne uttrycker inte djupet av min känsla.”

I sitt yrkesliv hade president Monson en framstående karriär inom förlags- och tryckeribranschen. Han började arbeta för Deseret News 1948 som chef inom reklamavdelningen på tidningen och för Newspaper Agency Corporation. Senare blev han försäljningschef vid Deseret News Press, ett av västra Förenta staternas största tryckerier, och avancerade till direktör, en position han innehade när han kallades till de tolvs kvorum 1963. Han verkade i många år som ordförande för styrelsen i Deseret News Publishing Co. President Monson har också varit president för Printing Industry of Utah och medlem av bolagsstyrelsen i Printing Industry of America.

Med början 1969 verkade han som medlem i den nationella verkställande kommittén för Boy Scouts of America.

President Monson var medlem i Utah Association of Sales Executives, Salt Lake Advertising Club och Salt Lake Exchange Club.

I många år verkade president Monson som medlem av Utah State Board of Regents, den instans som styr högre utbildning i staten Utah. Han verkade också som ledamot i Alumni Association för University of Utah.

I december 1981 utnämndes president Monson av Förenta staternas president Ronald Reagan att tjänstgöra i presidentens arbetsgrupp för initiativ inom privata sektorn. Han verkade i denna befattning fram till december 1982 då arbetsgruppens projekt var utfört.

President Monson fick University of Utahs utmärkelse Distinguished Alumnus 1966. Han har också tagit emot Boy Scouts of Americas utmärkelse Silver Beaver (1971), den prestigefyllda utmärkelsen Silver Buffalo (1978) och den internationella scoutingens högsta utmärkelse, Bronsvargen (1993). År 1997 fick han Minuteman Award från Utah National Guard och Brigham Young-universitetets Exemplary Manhood Award. År 1998 fick han och syster Monson vardera utmärkelsen Continuum of Caring Humanitarian Award av Sisters of Charity of St. Joseph Villa.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.