nyhetsartikel

President Obama uppmärksammar mormoners ansträngningar beträffande lagar om religionsfrihet

President Barack Obama träffade ledare för kyrkan under torsdagskvällen i Salt Lake City och uttryckte sin uppskattning för kyrkans roll i att söka balans mellan religionsfrihet och antidiskriminering. Han hyllade också kyrkans världsomfattande humanitära hjälp och dess insatser vid naturkatastrofer. Diskussionen innefattade vikten av starka familjer för samhällets allmänna välbefinnande. Kyrkans ledare uttryckte sin uppskattning till president Obama för det exempel han och hans fru bidrar med genom deras sunda äktenskap och familjeliv. Under det 20 minuter långa besöket berördes även temat invandring. 

De ledare för kyrkan som träffade presidenten inkluderade presidenterna Henry B. Eyring och Dieter F. Uchtdorf från första presidentskapet och äldsterna L. Tom Perry och D. Todd Christofferson från de tolv apostlarnas kvorum. Kyrkans president Thomas S. Monson kunde inte närvara vid mötet. Kyrkans talesman Eric Hawkins sade: "President Monson minns med värme sitt besök till Vita huset för att överlämna president Obamas personliga familjehistoria 2009. På grund av att han behöver hushålla med sina krafter inför helgens generalkonferens, ansågs det med tanke på logistiken kring ett presidentbesök tyvärr mindre lämpligt för president Monson att delta.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.