nyhetsartikel

President Nelson uttrycker sitt deltagande i personligt meddelande till påve Franciskus efter branden i Notre-Dame

Presidentskapet för området Europa räcker ut en hand till ärkebiskopen i Paris

 

President Russel M. Nelson för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga skrev ord av tröst och uppmuntran till påve Franciskus i kölvattnet av den förödande branden i katedralen Notre-Dame i Paris den 15 april 2019.

I sitt brev uttryckte president Nelson sitt djupa deltagande med anledning av skadeverkningarna i denna helgedom som har stått där i över 800 år. President Nelson, ledare för ett trossamfund med 16,3 miljoner medlemmar, berättade för biskopen i Rom att hans tankar omedelbart gick till honom och de många kära katolska vännerna. Han skrev att han är så ledsen för denna tragedi som drabbat en sådan tidlös symbol för tro, och att han delar hans sorg.

President Nelson sa att han ber för att Notre-Dame ska resas igen till nytt liv. 

I mars 2019 besökte president Nelson och president M. Russell Ballard i de tolv apostlarnas kvorum påve Franciskus i Vatikanen i Rom dagen innan president Nelson invigde templet i Rom.

Kyrkans presidentskap för området Europa – äldste Paul V. Johnson, äldste Gary B. Sabin och äldste Massimo De Feo – uttryckte sitt deltagande till Michel Aupetit, Paris ärkebiskop. Dessa ledare i Jesu Kristi Kyrka delgav sina förhoppningar för både det franska folket och hela den kristna världen om att Notre-Dame ska återuppbyggas som en trons symbol.

Andra ledare i kyrkan skrev ett separat brev till biskop Oscar A. Solis som 2017 utsågs av påve Franciskus till att leda stiftet i Salt Lake City. President Ballard och äldste Ronald A. Rasband i de tolv apostlarnas kvorum tillsammans med äldste Craig C. Christensen i presidentskapet för området Utah uttryckte sin sorg över förstörelsen i Notre-Dame för biskop Solis.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.