nyhetsartikel

En symbol för europeisk kristenhet, Notre Dame, förstördes i brand

 

Inför åsynen av den brandhärjade katedralen Notre-Dame i Paris delar vi våra katolska syskons sorg, och vidare delar vi sorgen med hela den samlade kristenheten, inte minst med alla dem som i den här storslagna byggnaden ser Guds storhet och vad den åstadkommer i hjärta och handling hos dem som tror på honom och hans son Jesus Kristus.

Vilken symbolik att under denna vecka före påsken se den här katedralen "dö" och veta att den kommer att "leva igen" tack vare så många människors goda vilja! Och vilken välsignelse att veta att den största av alla gåvor som givits, en vars like vi aldrig kommer att få se, är den som Guds Son gav i det att han gick med på att dö för alla och ta på sig allas synder, och att han genom sin uppståndelse möjliggjorde för var och en av Guds barn, som vi alla är, att i vår tur uppstå. 

Må den här tragiska händelsen få oss att begrunda den djupa betydelsen av Jesu Kristi försoningsoffer, och att i våra egna mer eller mindre tragiska händelser i livet se en möjlighet till pånyttfödelse när vi vänder oss mot honom som gav oss livet, och, vad större är - löftet om evigt liv.

Vi vittnar om Kristi uppståndelse. Han lever och genom honom har döden besegrats. Det är vår bön att detta hopp ska uppfylla världen.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.