EasterMessageFP2024.jpeg
Pressmeddelande

Påskbudskap från första presidentskapet

Den här påsken vill vi uppmana dig att begrunda Frälsarens försoningsoffer och härliga uppståndelse, som är en välsignelse för oss alla.

Genom vår Återlösare Jesus Kristus tar vi emot detta hoppets budskap: ”I världen får ni lida, men var frimodiga: jag har övervunnit världen” (Johannes 16:33). Frälsaren lovar att om vi håller hans bud och förrättningar får vi ”frid i den här världen och evigt liv i den kommande världen” (Läran och förbunden 59:23).

Vi vittnar om att Jesus Kristus lever! ”Han har uppstått” (Matteus 28:6). Tack vare honom kan vi få vägledning och styrka när vi bär de bördor vi möter under jordelivet. Genom vår tro på Frälsarens försoningsoffer kan syndens bojor inte hålla oss tillbaka, och de prövningar vi upplever i livet har ingen bestående makt över oss. ”Dödens udd är uppslukad i Kristus” (Mosiah 16:8).

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Första presidentskapet

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.