nyhetsartikel

Påskbudskap från första presidentskapet

Påskbudskap från första presidentskapet – april 2019

”Han har uppstått!” (Matteus 28:6) Detta är påskens härliga budskap och den stora påminnelsen om Jesu Kristi, Guds Sons, seger.

 

Frälsaren uppstod, som vi alla ska göra. Han led för att han skulle kunna bistå oss i alla våra prövningar. Han betalade priset för oss som vår himmelske Faders barn för att vi skulle kunna befrias från död och synd.

Det ”levande hopp” (1 Petr. 1:3) vi får genom uppståndelsen är vår förvissning om att döden inte är slutet utan ett nödvändigt steg från dödlighet till odödlighet. Vi bör alla prisa Gud för förvissningen om odödlighet som gör att avsked under jordelivet bara blir tillfälliga och ger oss hopp och styrka att fortsätta.

Vi tackar Gud för hans Son, för hans mission under jordelivet, och för hans verksamhet som den uppståndne Herren. Vi vittnar om att Jesus är Kristus, den levande Gudens Son. Han är vår Skapare, Frälsare och Återlösare, vår Medlare inför Fadern, och vår Befriare. Han ska en dag återvända till jorden och regera som kungarnas Kung och herrarnas Herre.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.