Pressmeddelande

President Nelson uppmanar till att sprida det återställda evangeliet – i år är det 200 år sedan den första synen ägde rum

President Russell M. Nelson i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga uppmanar medlemmarna att sprida Jesu Kristi evangelium till andra under 2020. Det här året är det 200 år sedan den första synen ägde rum.

Profeten lade ut följande meddelande på Facebook, Twitter och Instagram på nyårsdagen:

When I spoke during last October’s general conference, I designated 2020 as a bicentennial period commemorating 200 years since God the Father and His Beloved Son, Jesus Christ, appeared to Joseph Smith in a vision. That singular event in human history initiated the Restoration of the Lord’s gospel—an unfolding Restoration that continues today. . God loves all of His children and has a vision for each of us. Just as He listened to Joseph’s prayer in 1820, He listens to you and yearns to speak with you through the Spirit. We invite you to be a major part of sharing the message of the ongoing restoration of the Savior’s gospel. We will share more about this soon, but you can start today by acting on the invitations I extended to you at last general conference to immerse yourself in the glorious light of the Restoration. . You may wish to begin your preparation by reading afresh Joseph Smith’s account of the First Vision as recorded in the Pearl of Great Price. Or ponder important questions such as, “How would my life be different if my knowledge gained from the Book of Mormon were suddenly taken away?” or “How have the events that followed the First Vision made a difference for me and my loved ones?” . Select your own questions. Design your own plan. Act on any of these invitations to prepare yourself for sharing the important messages of the ongoing Restoration. It is your personal preparation that will help April’s general conference become for you not only memorable but also unforgettable. The time to act is now. This is a hinge point in the history of the Church, and your part is vital.

Ett inlägg delat av Russell M. Nelson (@russellmnelson)

När jag talade under generalkonferensen i oktober sa jag att 2020 blir ett jubileumsår då vi firar att det var 200 år sedan Gud Fadern och hans älskade Son Jesus Kristus visade sig för Joseph Smith i en syn. Denna enastående händelse i mänsklighetens historia inledde återställelsen av Herrens evangelium – en pågående återställelse som fortsätter i dag. Hur välsignade är vi inte som får leva i ljuset av den synen. Med den synen kom ny insikt om Gud vår Faders och hans Son Jesu Kristi natur.

Gud älskar alla sina barn och har en vision för var och en av oss. Precis som han lyssnade på Josephs bön 1820 lyssnar han på dig och vill tala till dig genom Anden. Din himmelske Fader vill ha med dig. Vi vill ha med dig. Det här blir ett viktigt år. Vi uppmanar dig att bli en betydande del av att sprida budskapet om den pågående återställelsen av Frälsarens evangelium. Vi berättar mer om det här snart, men du kan börja i dag genom att följa uppmaningen jag gav dig under förra generalkonferensen att omge dig av återställelsens härliga ljus.

Vi uppmanar dig att bli en betydande del av att sprida budskapet om den pågående återställelsen av Frälsarens evangelium. Vad innebär det? Du kanske vill börja dina förberedelser med att på nytt läsa Joseph Smiths redogörelse för den första synen så som den upptecknats i Den kostbara pärlan. Eller begrunda sådana viktiga frågor som: ”Hur skulle mitt liv vara annorlunda om min kunskap från Mormons bok plötsligt skulle tas bort?” eller ”Vilken betydelse har händelserna efter den första synen haft för mig och mina närstående?”

Välj dina egna frågor. Utforma din egen plan. Följ de här uppmaningarna för att förbereda dig för att sprida det viktiga budskapet om den pågående återställelsen. När du söker Jesus Kristus i denna strävan förbereder Gud dig för att ta emot ytterligare ljus. Det är din personliga förberedelse som gör att generalkonferensen i april inte bara blir minnesvärd utan oförglömlig för dig. Det är dags att börja nu. Det här är en milsten i kyrkans historia och din del är avgörande.

Jag vittnar om att Jesus Kristus lever. Han leder denna kyrka i dag. Gud litar på att vi, allihop, antar en viktig roll i återställelsen av hans evangelium.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.