Pressmeddelande

President Bruce C Hafens besök i Göteborg

Den 20 oktober 2003 träffade president Bruce C Hafen i de sjuttios kvorum samt Göteborgs stavspresident Leif Mattsson och informationsansvarige Sture Nilsson landshövding Göte Bernhardsson och hans hustru samt Göteborgs Postens chefredaktör Jonathan Falck. Vid mötet i landshövding Göte Bernhardssons residens berättade president Hafen om kyrkans syn på familjens betydelse i samhället, att vi ser familjen som en evig enhet, och han uppmanade landshövdingen att försöka påverka grupper att värna om familjerna i västra Sverige. President Hafen gav honom sedan en kopia på FN:s generalsekreterare Kofi Annans uttalande om familjen, där Annan vädjar till grupper att göra familjedagen till något speciellt på tioårsdagen den 15 maj år 2004. President Hafen överlämnade också en inramad kopia på kyrkans Familjeproklamation och inbjöd landshövdingen att närvara vid det öppna huset i Köpenhamns tempel. Jonathan Falck var mycket positiv och nyfiken på president Hafens roll och hur kyrkan leds. President Hafen talade om att kyrkan leds genom uppenbarelse. Han berättade om missionärsverksamheten och att det skickas ut många missionärer till olika delar av världen från just Västsverige. President Hafen nämnde också kyrkans humanitära hjälp till fattiga länder vilken vi ofta administrerar själva, men som ibland också görs med hjälp av Röda Korset eller katolska kyrkans Caritas.

President Hafen talade även här om vikten av familjer i samhället och inbjöd chefredaktören till det öppna huset i Köpenhamns tempel. Även Jonathan Falck fick Kofi Annans uttalande om familjen, en inramad familjeproklamation och en likadan statyett som landshövdingen.

President Hafen var mycket glad över tillfället att bygga broar med två viktiga personer i samhället.

Henrik Fougelberg

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.