Pressmeddelande

Personligt för ensamstående vuxna med äldste Andersen, syster Bingham och syster Eubank

Evenemanget som äger rum den 13 juni 2021 är för ensamstående vuxna från 31 års ålder

Äldste Neil L. Andersen i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, president Jean B. Bingham och syster Sharon Eubank i Hjälpföreningens generalpresidentskap står värdar för ett Personligt-evenemang för ensamstående vuxna från 31 års ålder den 13 juni 2021.

FaceToFace_June13
FaceToFace_June13
Äldste Neil L. Andersen i de tolv apostlarnas kvorum, Hjälpföreningens generalpresident Jean B. Bingham och syster Sharon Eubank, första rådgivare i Hjälpföreningens generalpresidentskap.© 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

”Vi vet att många ensamstående vuxna ställs inför svåra utmaningar eller har frågor och bekymmer”, säger äldste Andersen och tillägger att ”Frälsarens kärlek kan läka alla sorger. Vi hoppas kunna dela Frälsarens ojämförliga kärlek med våra vänner runt om i världen.”

Evenemanget kommer att sändas på kyrkans satellitsystem, broadcasts.ChurchofJesusChrist.org, face2face.ChurchofJesusChrist.org, Latter-Day Saints Channel, BYUtv och andra kanaler söndagen den 13 juni klockan 16.00 lokal tid i Utah. Lokala ledare uppmanas att utse ett datum för visning som bäst passar de ensamstående vuxna i deras område.

Alla ensamstående vuxna som är 31 år och äldre inbjuds att delta.

Ensamstående vuxna utgör mer än 50 procent av kyrkans vuxna medlemskap, framhåller syster Bingham. ”Det är en avsevärd tittarskara!” säger hon. ”Vi ser fram emot att ha en konversation med dem om deras bidrag till Guds rike, deras kapacitet att tjäna andra och deras kärlek till Herren Jesus Kristus.”

Syster Eubank säger att hon som ensamstående vuxen själv ser fram emot att ha den här öppna konversationen med andra ensamstående vuxna. ”Varje medlem, oavsett omständigheter, har så mycket att bidra med”, säger hon, ”och vi hoppas bli bättre på att uppmärksamma det här hos medlemmar i kyrkan.”

Äldste Andersen tillägger: ”Till de här vuxna, vare sig ni aldrig har varit gifta, är änkor eller änkemän, skilda eller ensamstående föräldrar: Ni behövs i Guds rike. Vi är tacksamma för allt ni gör för att främja Herrens verk.”

Strax efter det direktsända evenemanget arkiveras en inspelning som blir tillgänglig för visning på begäran på face2face.ChurchofJesusChrist.org, Gospel Media, YouTube, Evangeliebiblioteket och andra kanaler.

För strömning, språk och information om repriser, se utsändningsschemat. För hjälp med satellitutrustning och sändningsströmning, se mhtech.ChurchofJesusChrist.org.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.