nyhetsartikel

På toppmöte i Vatikanen manar mormonledare till en "renässans" för lyckliga äktenskap

I sitt tal till kyrkoledarna som samlats till ett toppmöte i Vatikanen om äktenskapet, sade president Henry B Eyring, förste rådgivare i första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga: ”En man och en kvinna förenade i äktenskap, har en enastående kraft att skapa lycka för sig själva, sin familj och för människorna omkring sig.” (Läs hela talet här.)


President Eyring inbjöds att framlägga ett ”vittnesbörd” vid den internationella mångreligiösa tilldragelsen med katolska kyrkan som värd, för religiösa ledare från 14 trosåskådningar och 23 länder. Tilldragelsen som fått namnet ”The Complementary of Man and Woman” (Hur mannen och kvinnan kompletterar varandra) inleddes den 17 november och avslutades den 19 november.

President Eyring sade att vi kan se att vissa äktenskap är olyckliga, men att osjälviskhet är nyckeln till ett fullödigt äktenskap mellan en man och en kvinna.

”Där själviskheten råder, söndrar ofta de naturliga olikheterna mannen och kvinnan”, förklarade han. ”Där osjälviskheten råder, kompletterar olikheterna och ger parterna tillfällen att hjälpa och bygga upp varandra.”

Förändringen som krävs ligger snarare i människornas hjärtan än i deras sinnen, sade han.

”Vi måste finna sätt att leda människorna till en tro som gör att de kan ersätta sin egoism med djupa, bestående känslor av kärlek och välvilja”, tillade president Eyring.

Under sitt vittnesbörd läste president Eyring ur kyrkans uttalande ”Familjen: ett tillkännagivande för världen”, som utgavs av kyrkan år 1995 och som är ett dokument som framställer kyrkans syn på familjen. Angående principerna i tillkännagivelsen sade han: ”Detta är sådant som människorna måste göra, om vi ska få en pånyttfödelse av lyckliga äktenskap och  framgångsrika familjer.

En sådan återfödelse kräver att människorna siktar på idealet – och fortsätter anstränga sig också när det lyckliga resultatet dröjer och när högljudda röster hånar deras ansträngningar”, sade han. ”Vi kan och måste stå upp och försvara äktenskapets institution mellan en man och en kvinna.”


President Eyring talade om den glädje han upplevt genom sitt eget äktenskap med Kathleen, hans hustru sedan drygt 52 år tillbaka. ”Jag har blivit en bättre människa medan jag älskat och levt tillsammans med henne”, sade han. ”Vi har kompletterat varandra långt mer än jag någonsin hade kunnat föreställa mig. I stället för att söndra har våra olikheter bundit oss samman.” Han och hans hustru har sex barn, 31 barnbarn och ett barnbarnsbarn.

”När vi arbetar på att bygga och uppmuntra trofasta, kärleksfulla äktenskap, där män och kvinnor blir till ett och vårdar sig om sina familjer, kommer Herren att mångfaldiga våra ansträngningar”, avslutade han.

Veckans samling i Vatikanen av religiösa ledare från hela världen kring äktenskapets betydelse, förenar två viktiga trossatser inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga: vikten av äktenskapet mellan man och kvinna och vikten av samarbete mellan kyrkorna vad gäller allas gemensamma bästa.

Se alla artiklar på Mormon Newsroom om toppmötet i Vatikanen. 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.