nyhetsartikel

Kyrkans bakgrundsmaterial till medieartiklar på webbsidor om evangelieämnen

I många år har kyrkan haft en referensavdelning på hemsidan för olika evangelieämnen listade i alfabetisk ordning. Med början i november 2013 började kyrkan komplettera materialet där genom att publicera djupgående uppsatser av allmänt intresse, bland annat skildringar av Joseph Smiths första syn, hur översättningen av Mormons bok gick till och mycket mer (se komplett lista nedan). Webbsidan Gospel Topics page on LDS.org gjordes sedan om för att bli en bättre resurs för personliga studier för kyrkans medlemmar.

För tre veckor sedan färdigställde kyrkan en serie om månggifte (polygami) som på sista tiden har varit ämnet för ett stort antal reportage. Nedan finns ytterligare material som tillägg till serien.

Mycket av det du hittar i uppsatserna om månggifte har publicerats i olika källor och har i många år varit känt bland många pålästa medlemmar, historiker och ledare i kyrkan.  Kyrkan har nu samlat den här informationen på en plats så att det blir lättare för alla medlemmar att ta del av resurserna.

Det faktum att Joseph Smith hade flera hustrur är naturligtvis inte något nytt. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tillkännagav offentligt att Joseph Smith praktiserade månggifte för över ett och ett halvt århundrade sedan, särskilt i en debatt med personer av andra trosuppfattningar som hade spårat sitt ursprung till Joseph Smith och som hävdade att han inte praktiserade månggifte. Månggifte praktiserades av tidiga ledare och medlemmar i kyrkan, men upphörde för över hundra år sedan.

Kyrkan är medveten om det stora intresset för många av de här ämnena. Under forskning som nyligen gjorts, som Joseph Smith Papers Project, har man samlat in mer information än någonsin tidigare om kyrkans lära och sedvänjor. Webbsidorna Gospel Topics pages är avsedda att vara personliga resurser för medlemmar när de studerar och undervisar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas historia och lära. Vi lever i en värld där det finns så mycket information om olika ämnen. Och särskilt i internets tidsålder finns det både bra och dåliga källor med information. Det är viktigt för oss som kyrka att forska och ge officiell, tillförlitlig, historiskt korrekt information om vår historia och lära.

Här följer en komplett lista över djuplodande uppsatser:

 1. Are Mormons Christian? 20 november 2013
 2. First Vision Accounts 20 november 2013
 3. Race and the Priesthood 6 december 2013
 4. Plural Marriage and Families in Early Utah 16 december 2013
 5. Book of Mormon Translation 30 december 2013
 6. Book of Mormon and DNA Studies 31 januari 2014
 7. Becoming Like God 24 februari 2014
 8. Peace and Violence among 19th-Century Latter-day Saints 13 maj 2014
 9. Translation and Historicity of the Book of Abraham 8 juli 2014
 10. Plural Marriage in Kirtland and Nauvoo 22 oktober 2014
 11. The Manifesto and the End of Plural Marriage 22 oktober 2014

 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.