Christ_statue.jpeg
Pressmeddelande

Området Europa: En dag av bön och fasta

Presidentskapet för området Europa i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har utfärdat följande brev:

Kära systrar och bröder!

De senaste dagarnas händelser vittnar om att världen är i uppror. Våra hjärtan och böner går ut till dem som lider och vars liv har förändrats. Som efterföljare till Jesus Kristus, Fridsfursten, längtar vi efter lösningar, tröst och frid under dessa tider.

Ett av kyrkans gudagivna missioner är att ta hand om behövande. Vi är tacksamma och förundras när vi begrundar generositeten hos så många av er i området som har kontaktat oss för att erbjuda stöd. Alla som känner en önskan att tjäna och bidra inbjuds att samordna sitt arbete med sitt stavspresidentskap eller – för projekt med flera stavar – under ledning av områdessjuttio i deras jurisdiktion. Ni kan vara säkra på att välfärds- och oberoendeservice på områdesnivå redan har identifierat möjliga hjälpprojekt och kommer att fortsätta följa den nya utvecklingen och hitta sätt att hjälpa behövande.

Vi är tacksamma för den godhet, kärlek och uppriktiga omsorg vi ser och känner hos så många. Vi är också tacksamma för de generösa donationer till kyrkans humanitära fonder eller fasteofferfonder som gör det möjligt för oss att hjälpa behövande.

Förutom att ge timlig hjälp inbjuder vi alla medlemmar att delta i en områdesomfattande dag av bön och fasta för fred söndagen den 6 mars 2022. Tillsammans vänder vi våra hjärtan och sinnen till dem som upplever rädsla och lidande.

Med ståndaktighet i Kristus ber vi att vi, när vi står enade i kärlek och tro, kan göra skillnad i den här oroliga världen. Och vi litar även på att ”fullkomlig kärlek driver ut all fruktan” (Moroni 8:16). Vi är övertygade om att vi med Herrens hjälp kan lyfta hjärtan och själar.

Vi vittnar om att Jesu Kristi evangelium är svaret på livets problem, utmaningar och frågor, och vi inbjuder alla välvilliga människor att vända sig till Kristus. Vi vittnar om att han är världens Frälsare, den sanna och enda källan till evig frid.

Vänligen                                                                                             

Presidentskapet för området Europa

Massimo De Feo

Erich W. Kopischke

Ruben V. Alliaud

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.