Pressmeddelande

Internationella kvinnodagen - Kvinnliga ledare reflekterar över sin verksamhet

När världen firar internationella kvinnodagen den 8 mars firar den kvinnliga ledarskapsrollen, områdesrådgivande för organisationer, inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga sin ettårsdag samma månad. Därför begrundar de kvinnliga ledarna sina upplevelser och insikter som de fått i sin verksamhet runtom i Europa.

Womens Day 01
Womens Day 01
Julia Wondra, Traci De Marco, Sibylle Fingerle, Ghislaine Simonet, Ann-Mari Lindberg, Letícia dos Santos Rudloff2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

”Varje kvinna är en Guds dotter. De är enastående. De duger! De har gudomlig potential och varje litet tjänande gör skillnad”, säger syster Sibylle Fingerle från Tyskland.

Syster Traci De Marco från Storbritannien säger: ”Jag tror det är viktigt att kvinnor vet vilken enorm skillnad deras talanger, färdigheter och andliga egenskaper gör för andras liv.”

När syster Ghislaine Simonet från Frankrike tillfrågas om sin roll i fråga om att stärka kvinnorna omkring sig, säger hon: ”Eftersom vi är nära dem kan vi hjälpa dem att ofta minnas att de är döttrar till Gud.” Hon fortsätter: ”När de vet den sanningen i sitt sinne och i sitt hjärta, utför de underverk.”

Områdesrådgivande för organisationer ger instruktioner till kyrkans ledare och tillhandahåller en kvinnas perspektiv på alla nivåer av råd. ”Det här ämbetet är som en saknad länk för stavens kvinnliga ledare, för frågor, för att rådgöra tillsammans, för att få information, för att ge information och, mer än något annat, ytterligare ett perspektiv som det här ämbetet kan bidra med”, säger syster Ann-Mari Lindberg från Danmark. Hon fortsätter: ”När vi tjänar stavens kvinnliga ledare känner sig mycket mer sedda, hjälpta och hörda än tidigare.” En stav är som ett stift i katolska eller lutherska kyrkor som omfattar flera församlingar.

Womens Day 02
Womens Day 02
Julia Wondra, Traci De Marco, Sibylle Fingerle, Ghislaine Simonet, Ann-Mari Lindberg, Letícia dos Santos Rudloff2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Syster Julia Wondra från Wien berättar vad hon lärde sig om att tjäna varandra: ”Jag lärde mig att det här inte handlar om mig utan om Frälsaren. Så jag försöker vara mer som han, vilket innebär att min dagliga andliga förberedelse är nyckeln.” Hon fortsätter: ”En syster i mitt område var väldigt utbränd. Hon upplevde att hon inte gör någon skillnad alls och ville nästan ge upp. Efter vår utbildning kände hon sig förnyad och stärkt och berättar nu regelbundet för mig att hon har fler idéer och kärlek till sina medsystrar.”

Syster Simonet berättar: ”När en medlem i en organisations presidentskap på stavsnivå ställdes inför svåra prövningar i sitt personliga liv och funderade på att be om att få bli avlöst, lyssnade hennes systrar i presidentskapet på henne och erbjöd henne hjälp och medkänsla. I dag är systerns svårigheter inte borta, men när hon känner sina systrars kärlek fortsätter hon att tjäna med glädje och hopp.”

När syster De Marco får frågan vad hon lär sig av Jesus Kristus om att tjäna kvinnor, säger hon: ”Jag älskar att det var kvinnor som bevittnade några av de viktigaste aspekterna av Kristi verksamhet. Det var kvinnan vid brunnen som var först med att få veta att han var Messias, det var hans mors begäran som föranledde Frälsarens första underverk, det var Maria från Magdala som såg den tomma graven och den uppståndne Herren först. Han litade på kvinnor då och han litar på kvinnor nu. De här kvinnorna var fantastiska missionärer när de berättade vad de hade sett, hört och känt och vi kan göra detsamma i dag.”

Syster Fingerle säger: ”Alla kvinnor har tillgång till Guds kraft här på jorden. De kan och bör använda den!” När syster Lindberg begrundar hur Frälsaren betjänade kvinnor säger hon: ”Han såg och accepterade dem som de är. Dömde inte, jämförde inte – bara älskade och motiverade till att göra bättre.” Syster De Marco tillägger: ”Kärlek som inte är dömande är en sådan viktig del av allt vårt tjänande, liksom att vi tar hand om, inbjuder och alltid respekterar handlingsfriheten så som vår Frälsare skulle ha gjort.”

Eftersom internationella kvinnodagen är till för att uppmärksamma kvinnors bedrifter och strävar efter att omfamna mångfald, jämlikhet och inkluderande, exemplifierar områdesrådgivarnas upplevelser hur kvinnor överallt kan hjälpa till att uppnå de här målen och göra ett kraftfullt intryck på att lyfta och inspirera andra.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.