Pressmeddelande

Officiellt tillkännagivande - 14 februari 2012

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga utfärdade idag följande uttalande som svar påförfrågningar från nyhetsmedia om framträdande judiska namn som förts in i kyrkansgenealogiska databas:

Medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tror att de kan döpa sigställföreträdande för avlidna släktingar som aldrig haft denna möjlighet.

Kyrkans riktlinje är att medlemmar bara kan begära dessa dop för sina egna förfäder.Ställföreträdande dop för offer för Förintelsen är strängt förbjudet.

I det här fallet skickades inte familjenamnet Wiesel in för dop utan fördes bara in i engenealogisk databas. Våra system skulle inte ha godkänt dessa namn om de skickatsin.

I några få fall har namn skickats in i strid mot riktlinjerna. Oavsett om detta har gjorts avmisstag eller av någon annan anledning så anser kyrkan att dessa bidrag är ett allvarligtövertramp av etikettsreglerna.

Det är beklämmande när en enskild person avsiktligt överträder kyrkans riktlinjer ochnär någonting som bör förstås som ett erbjudande grundat på kärlek och respekt blir enkälla till stridigheter. Kyrkan ska fortsätta göra allt den kan för att förhindra sådana fall,vilket inbegriper att förneka åtkomst till dessa genealogiska uppteckningar eller andraförmåner för dem som missbrukar dem på detta sätt.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.