Pressmeddelande

Översättningar av Mormons bok

Översättningar av Mormons bok gör den tillgänglig för fler människor på fler språk.

Patricia S. Norwood, Kyrkans tidningar

Föreställ dig att du tror på evangeliet men inte kan lära dig mer om det eller studera det. Föreställ dig att du har ett vittnesbörd om Joseph Smith och Mormons bok, men inte kan något av språken som boken är utgiven på. Föreställ dig hur glad du skulle bli om du efter flera år äntligen får en Mormons bok på ditt eget språk i din hand.

Allteftersom tiden går får fler och fler medlemmar tillgång till Mormons bok när fler översättningar tas fram på jordens många språk. I Läran och förbunden 90:11 sade Herren:
”Ty på den dagen skall det ske, att var och en skall höra fullheten av evangeliet på sitt eget tungomål, på sitt eget språk, av dem som äro därtill ordinerade förmedelst Hugsvalaren, utgjuten över dem för att uppenbara Jesus Kristus.”

Det är nästan 175 år sedan Joseph Smith publicerade boken på engelska för första gången, och nu finns boken utgiven på 104 olika språk, däribland 72 fullständiga utgåvor och 32 utgåvor av Urval från Mormons bok.

Profeten Moroni sade att Mormons bok ”skola lysa fram ur mörker och komma till människornas kunskap”. (Mormon 8:16) Sedan Mormons bok trycktes för första gången 1830 har uppskattningsvis över 120 miljoner exemplar distribuerats, och ytterligare miljoner kommer att tryckas i framtiden.

Den nyaste översättningen av Mormons bok är på yap, som talas av befolkningen på Yap, en ögrupp i Mikronesien. Andra språk är under produktion och dessutom utökas en del Urval till kompletta översättningar av Mormons bok. År 1998 slutade kyrkan att översätta Urval från Mormons bok, och varje ny godkänd översättning resulterar nu i en komplett utgåva.

Områdespresidentskapen skickar in rekommendationer för nya översättningar av Mormons bok till första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum, som i sin tur tar ställning till dem. Innan Mormons bok översätts tas Gospel Fundamentals och andra grundläggande doktrinära skrifter, som Trosartiklarna, fram på samma språk (om de inte redan är översatta) för att etablera en grundläggande terminologi. Översättningen av Mormons bok utförs av värdiga, kompetenta medlemmar som särskilt tilldelas detta arbete.

Genom hela översättningsprocessen utförs arbetet med största omsorg för att tillförsäkra att den slutgiltiga översättningen är korrekt. Manuskriptet går igenom flera granskningar innan det godkänns och trycks. När boken finns på distributionscentret skickar första presidentskapet ett brev till alla församlingar och grenar som finns inom språkområdet, där de tillkännager att den nya boken är tillgänglig.

För att få ett exemplar av Mormons bok på något av språken som listas här, besök www.ldscatalog.com eller ditt lokala distributionscenter.

Med över 72 kompletta utgåvor och 32 utdragsutgåvor är Mormons bok tillgänglig på över 100 språk.

Kompletta u

Afrikaans
Albanska
Amerikanskt teckenspråk
Amhariska
Arabiska
Aymara
Bulgariska
Cebuano
Danska
Engelska
Estniska
Fanti
Fiji
Finska
Franska
Grekiska
Haitiska
Hawaiiska
Hindi
Hmong
Holländska
Ibo
Ilocano
Indonesiska
Isländska
Italienska
Japanska
Kambodjanska
Katalanska
Kekchí
Kinesiska
Kinesiska, förenklade tecken
Kiribati
Koreanska
Kroatiska
Lettiska
Litauiska
Malagassiska
Maori
Marshallesiska
Mongoliska
Norska
Nymelanesiska
Pangasinan
Polska
Portugisiska
Rarotongan
Rumänska
Ryska
Samoanska
Shona
Slovenska
Spanska
Svenska
Swahili
Tagalog
Tahitiska
Telugu
Thailändska
Tjeckiska
Tonga
Tswana
Turkiska
Tyska
Ukrainska
Ungerska
Walesiska
Vietnamesiska
Xhosa
Yap
Zulu
Östarmeniska
Bengali
Bikol
Bislama
Chamorro
Chuukesiska
Efik
Guaraní
Hiligaynon
Kaqchikel
Kechua – Bolivia
Kechua – Ecuador
Kechua – Peru
Kiche
Kisii
Kuna
Laotiska
Lingala
Mam
Maya
Navajo
Niuean
Palauiska
Pampango
Papiamentu
Persiska
Pohnpaenska
Singalesiska
Tamil
Tzotzil
Urdu
Västarmeniska
Waray

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.