Nyhetsrummet Blogg

Oberoende

De allra flesta strävar efter att bli sitt bästa jag både fysiskt och själsligt och har också en vilja att hjälpa andra att utvecklas. För att kunna stärka någon annan behöver man själv vara stärkt. Ibland behöver därför den egna personliga utvecklingen stå i fokus.

Kyrkan har tagit fram ett utbildnings- och undervisningsmaterial om oberoende inom många olika områden. Detta undervisningsmaterial finns till allas förfogande. Kyrkans oberoendeverksamhet strävar efter att ge varje individ de verktyg de behöver för att klara sig själva. Detta innebär att var och en ges tillfälle att utveckla tillit till sin egen förmåga att finna sin egen väg, lösa sina egna problem och på så sätt bli mer oberoende. I linje med detta kan medlemmar, såväl som vänner till kyrkan, under en tolvveckorsperiod samlas i studiegrupper för att diskutera om och få råd om exempelvis hur man söker jobb, får en bättre utbildning eller hur man får ordning på sin personliga ekonomi. Till sin hjälp har de en handledare, studiekamrater och ett gediget arbetsmaterial. Under de olika kursernas gång får deltagarna konkreta verktyg som de kan öva sig på att använda mellan träffarna och var och en åtar sig att utveckla en konkret färdighet vecka för vecka. Konkreta verktyg är bl.a. hur man använder tiden väl, hur man hanterar pengar, hur man löser problem, vikten av att ta ansvar i sitt arbete, hur man utvecklar enighet och gott samarbete, och hur man kommunicerar genom att ställa fråga och lyssna effektivt.

Satsningen på att stärka kyrkans medlemmars förmåga att bli mer oberoende har mynnat ut i många framgångshistorier. Deltagare har upplevt att de själva kunnat lösa konkreta utmaningar med konkreta lösningar. Exempel på sådana lösningar har varit att få nödvändiga verktyg till att få tiden att räcka till. En deltagare som använde sig av dessa verktyg upptäckte att tiden inte bara räckte till utan det fanns även tid för sådant som gav större livskvalitet. En annan deltagare fick verktyg för att lösa problem. Istället för att klanka ner på en familjemedlems oroväckande beteende satte de sig ner och kom fram till vad som var det verkliga bekymret och kunde på så sätt finna en lösning samtidigt som de kom varandra närmare i samförstånd. 

Att vara oberoende på detta sätt innebär inte att man inte behöver andra eller att fokus tas bort från vårt beroende av allas vår frälsare, Jesus Kristus. Tvärtom är det ett sätt för varje individ att lita på den gudagivna förmåga var och en fått, att i samråd med och tro på Jesu Kristi helande kraft, utvecklas till en sund och lycklig individ som själv upplever och också sprider välbefinnande runt omkring sig. 

 

     

Bläddra bloggen

Om: This blog is managed and written by staff of the Public Affairs Department of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The information here is reliable and accurate but should not necessarily be viewed as official statements from the Church. The purpose of this blog is to provide journalists, bloggers, and the public with additional context and information regarding public issues involving the Church. For official news releases and statements from the Church, visit MormonNewsroom.org.

Stilguideanmärkning: Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.