Pressmeddelande

Ny webbsida om Frälsaren

Om du vill lära dig mer om Herren Jesus Kristus och om hans viktiga roll i vårt liv kan du gå till www.JesusChrist.lds.org (Engelska), en ny webbsida som sponsras av kyrkan. Med ord av nutida profeter och apostlar som grund inriktar sig webbsidan helt på Frälsarens liv, lärdomar och mission, och på hur vi kan komma till honom och inbjuda andra att göra detsamma. Förutom våra ledares lärdomar har sidan länkar till skrifterna, ytterligare artiklar och multimediapresentationer.

Den nya webbsidan är en bra källa för alla som vill ha förstahandsinformation om vad medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tror om Jesus Kristus. Det är också en bra resurs som kyrkans medlemmar kan använda sig av när de delar med sig av sin tro till andra."

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.