Pressmeddelande

Ny utgivningsserie höjer standard på litterära verk

SALT LAKE CITY 25 februari 2008 Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tillkännagav i dag införandet av Church Historian's Press, en utgivningsserie för verk relaterade till kyrkans ursprung och tillväxt.

Den första utgåvan blir Joseph Smith Papers (Joseph Smiths efterlämnade papper), en dokumentärserie som så småningom ska omfatta 25 till 30 band. Äldste Marlin K Jensen, kyrkans historiker, har sagt om Joseph Smith Papers att de utgör "det viktigaste historiska projektet i vår generation".

En av projektets redaktörer, Ronald Esplin, tror att dessa papper kommer att vara till nytta för historiker som är intresserade av kyrkans första tid.

"Detta initiativ erbjuder ett stort urval källor för forskare att välja bland. Det höjer den vetenskapliga standarden så att det som skrivs i framtiden om kyrkans tidiga historia blir mer ansvarsfullt och korrekt", säger han.

Äldste Jensen säger att projektet är en samling "dagböcker, brev, artiklar och notiser. Allt skrivet som Joseph Smith författat eller som han haft översyn över."

Projektet har godkänts av National Historical Publications and Records Commission. Denna kommission är en division av Förenta staternas nationalarkiv som godkänner kompetenta dokumentärprojekt, bland annat samlade verk av George Washington, Thomas Jefferson, Jonathan Edwards, Benjamin Franklin och andra.

Harry S Stout, lärare vid Yale University och medlem av projektets nationella rådgivande råd, säger: "Det är viktigt att få detta godkännande. Det visar kommissionens slutsats att de som arbetar med projektet och allt som sker runt det uppfyller NHPRC:s stränga vetenskapliga normer för bearbetning och kommentarer och att utgåvan blir korrekt och professionellt gjord."

Joseph Smith Papers' första band publiceras under 2008. Ytterligare information om projektet finns på hemsidan, www.josephsmithpapers.org

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.