Nyhetsrummet Blogg

Mors dag

Sedan kyrkan grundades har ledarna talat tydligt om moderskap och det viktiga inflytande mödrar har i att hjälpa barn utveckla Kristuslika egenskaper. Här är några citat:

Man kan inte glömma mor och komma ihåg Gud. Man kan inte komma ihåg mor och glömma Gud. Varför? Därför att dessa två heliga personer, Gud och mor, är som ett; i skapelse, i kärlek, i uppoffring, i tjänande.
(Thomas S Monson, "Behold Thy Mother", Ensign, april 1998)

Det finns inte ett fullkomligt sätt att vara en bra mamma. Varje situation är unik. Varje mor har olika slags utmaningar, olika färdigheter och förmågor – och absolut olika barn. Valen är olika och unika för varje mor och varje familj. Många har tillfälle att vara ”heltidsmammor”, åtminstone under barnens utvecklingsår, och många andra önskar att de hade det. Några måste arbeta hel- eller deltid, några kanske arbetar hemma, några delar in sitt liv i perioder: hem och familj och arbete. Det viktiga är att en mor älskar sina barn djupt, att hon i sin hängivenhet mot Gud och sin make prioriterar barnen framför allt annat.
M Russell Ballard, "Guds döttrar", Liahona, maj 2008

En mor som lyckas uppfostra en god pojke eller flicka till att följa hennes exempel och lärdomar genom livet, sår dygdens, hederns, integritetens och rättfärdighetens frön i deras hjärtan, som kommer att vara med dom genom hela livet; och varhelst den pojken och flickan går, som man eller kvinna, i vilket samhälle dom än vistas, så kommer de positiva effekterna av moderns exempel kännas; och det kommer aldrig dö ut, eftersom det kommer att gå i arv från dom till deras barn, från generation till generation.
Joseph F Smith, "The influence of mothers", Teachings of the Presidents of the Church: Joseph F. Smith, 1998

Medan vi brukar likställa moderskap endast med födsel, har ordet "mor" flera betydelser i Herrens språkbruk. ... Moderskap är mer än att föda barn, även om det självklart innefattas. Det är essensen av vilka vi är som kvinnor. Det definierar vår identitet, vår gudomliga ställning och natur, och de unika egenskaper vår Fader gav oss. ... Av skäl endast Herren vet, tvingas vissa kvinnor vänta på barn. Denna fördröjning är inte lätt för någon rättfärdig kvinna. Men Herrens tidsplan för var och en av oss tar inte bort något från vår natur. Några av oss måste helt enkelt hitta andra sätt att vara mor på. Överallt i vår omgivning finns de som behöver älskas och ledas.
Sheri L Dew, "Are We Not All Mothers", Ensign, november 2001)

 

 

Bläddra bloggen

Om: This blog is managed and written by staff of the Public Affairs Department of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The information here is reliable and accurate but should not necessarily be viewed as official statements from the Church. The purpose of this blog is to provide journalists, bloggers, and the public with additional context and information regarding public issues involving the Church. For official news releases and statements from the Church, visit MormonNewsroom.org.

Stilguideanmärkning: Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.