Pressmeddelande

Mormons bok förkunnar Kristi gudomlighet

President Gordon B Hinckley talade under första presidentskapets årliga julandakt och betonade vikten av att lära sig Kristi lärdomar under läsningen av Mormons bok. "Det är troligt att fler människor läser Mormons bok för närvarande än under någon annan tid i kyrkans historia", sade han.

President Hinckley satte en julprägel på sin numera välkända uppmaning till kyrkans medlemmar att läsa eller läsa om Mormons bok före årets slut genom att ägna mycket av sitt tal under första presidentskapets årliga julandakt den 4 december åt att citera vad som står i boken om Jesu födelse, liv, död och uppståndelse.

Äldste Merrill J Bateman i de sjuttios presidentskap uppsände inledningsbönen och Bonnie D Parkin, Hjälpföreningens generalpresident, avslutningsbönen.

Av Scott Lloyd, Church News

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.