Pressmeddelande

Mormonernas volontärarbete framhålls i ny studie

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (mormonerna) fortsätter att få allt mer uppmärksamhet i media. En ny studie inriktar sig på de generösa humanitära donationer och det volontärarbete som aktiva sista dagars heliga i Förenta staterna bidrar med. Ram Cnaan, lärare vid University of Pennsylvania, och två andra forskare, Van Evans och Daniel W. Curtis, publicerade gemensamt en studie med titeln ”Kallade att tjäna: Aktiva sista dagars heligas prosociala beteende”.

Forskargruppen, som sponsrades av University of Pennsylvania’s School of Social Policy and Practice, analyserade enkätuppgifter från 2 664 sista dagars heliga över hela landet som går i kyrkan. Med dessa uppgifter till grund fann författarna att aktiva sista dagars heliga ”gör volontärinsatser och donerar betydligt mer pengar än medelamerikanen, och de är mer generösa när det gäller tid och pengar än många religiösa grupper i Amerika”.

Volontärarbete
Medan medelamerikanen enligt dessa uppgifter donerar omkring 48 timmar per år (fyra timmar per månad) i välgörenhetssyften, donerar en aktiv sista dagars helig 427,9 timmar per år (35,6 timmar per månad) — ett bidrag värt omkring 9 140 dollar om året.

Mycket av det volontärarbete en sista dagars helig bidrar med är förstås religiöst till sin natur. Kyrkobesökarna ägnar till exempel tid åt att hålla kurser i skrifterna för ungdomar eller hjälper till med att förbereda kapellen för söndagsmötena, bland annat. Men, som studien visar, donerar aktiva medlemmar i kyrkan också 151,9 timmar årligen då de deltar i kyrkans sociala och samhälleliga initiativ, till exempel Boy Scouts of America eller kyrkans världsomfattande välfärdsprogram och humanitära hjälpprogram. Förutom dessa insatser visar studien att enskilda medlemmar ägnar ytterligare 34 timmar årligen åt andra sociala insatser som inget har att göra med kyrkan.

Välgörenhetsdonationer
Resultaten visar också att 88,8 procent av de aktiva sista dagars heliga följer den bibliska uppmaningen att betala tionde (donera 10 procent av sin årsinkomst till kyrkan).

Förutom tionde donerar en aktiv sista dagars helig omkring 1,171 dollar per år till välgörenhetsändamål. De ger också i genomsnitt 650 dollar till kyrkans sociala välfärdsprogram. Kort sagt donerar en aktiv sista dagars helig inte bara 10 procent av sin inkomst till kyrkan, utan också 1,821 dollar till andra sociala och samhälleliga insatser.

”Överlag fann vi att [sista dagars heliga] är de mest prosociala medlemmarna i det amerikanska samhället”, står det i studien. ”Oavsett var de bor är de mycket generösa med sin tid och sina pengar.”

De publicerade resultaten visar också att dessa ”prosociala beteenden” speglar de sista dagars heligas lärdomar, vilka betonar tjänande och kristlig kärlek. Medlemmarna hävdar att Jesus Kristus befallde sina lärjungar att både tjäna och älska varandra. Denna upphöjda lära fortsätter att ge genklang hos sista dagars heliga över hela världen. I ett tal nyligen sade kyrkans president, Thomas S. Monson: ”När vi ser upp mot himlen lär vi oss oundvikligen om vårt ansvar att sträcka oss utåt.”

Han sade också: ”För att finna sann lycka måste vi söka den bortom oss själva. Ingen har lärt sig meningen med livet förrän hon har offrat sitt jag i sin nästas tjänst. Tjänande är som plikter — när vi utför dem upplever vi sann lycka. Ingen av oss lever helt ensam — i vår stad, i vårt land eller i vår värld. Det finns ingen skiljelinje mellan vårt välstånd och vår grannes elände. ’Älska din nästa’ är mer än en gudomlig sanning. Det är ett mönster för fullkomnande.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.