Pressmeddelande

Mormoner ökar biståndet till flyktingar i Europa

Europeiska mormoner, med stöd från kyrkans huvudkontor i Förenta staterna, ökar sitt bistånd till flyktingar i Europa.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga – ”mormonkyrkans” officiella namn – har bistått flyktingar i Mellanöstern i över tio år genom att tillhandahålla hundratusentals filtar, kläder, medicinsk nödutrustning, mat och andra resurser till flyktingar i Jordanien, Libanon, Turkiet och Syrien. 

Äldste Patrick Kearon, som tillsammans med sina två rådgivare tillser kyrkans 500 000 medlemmar i Europa, sa att för att möta krisen i Europa har kyrkan tagit på sig att skicka ytterligare 4,6 miljoner euro för att omedelbart hjälpa tvångsförflyttade familjer, och att mer kommer.

”Vi fortsätter att beröras, som så många andra, av berättelserna om och bilderna på dem som försöker uppfylla de grundläggande behoven av mat, vatten och tak över huvudet”, säger han. ”De har förlorat så mycket.”

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga skickar en del av de pengarna till etablerade icke-statliga organisationer (NGO:s), bland annat till Förenta nationernas flyktingorgan UNHCR, UNICEF, Catholic Charities, International Medical Corps och Physicians for Human Rights. Andra medel distribueras via lokala myndigheter och statliga organisationer som arbetar för att hjälpa flyktingar.

”Kyrkan har hjälpt och fortsätter att hjälpa dem som är tvångsförflyttade och hemlösa i konfliktområden eller i de närliggande länder de flytt till”, säger Sharon Eubank, chef för kyrkans humanitärtjänst. Sedan 1985 har kyrkan tillhandahållit bistånd och utvecklingsprojekt för humanitära syften utan avseende på mottagarnas nationalitet eller religion.

Som så många andra över hela Europa svarar enskilda mormonförsamlingar också på uppmaningen att bistå flyktingkrisen, säger äldste Kearon.

I Skottland samarbetade över 2 000 personer för att skicka kläder, filtar och andra förnödenheter till dem som flyr över gränserna. Samordnade av välgörenhetsorganisationen Dumfries and Galloway Refugee Action, samarbetade sista dagars heliga med andra för att lämna in förnödenheter på ett av mormonernas kapell, en av trettio lokala insamlingsplatser.

I Tyskland kom flera församlingar i München samman för att hjälpa ett lokalt flyktinghärbärge och byggde en innervägg, sorterade donerade kläder och skänkte 170 paket hygienartiklar, müslibars, ritmaterial och mjukdjur. Darmstadts församling samarbetar med flera lokala välgörenhetsorganisationer under året för att hjälpa till med insamling av kläder, möbler och andra varor till flyktingar.

I Huddersfield i England deltog kyrkans medlemmar i en stor samhällsomfattande satsning att samla in, sortera och vika kläder, samt packa dem för transport.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.