Pressmeddelande

Möjligheterna för sista dagars heliga att tjäna som äldre servicemissionärer ökar världen över

Servicemissioner är nu öppna för alla värdiga sista dagars heliga överallt i världen

Ett brev från första presidentskapet förklarar att medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga nu kan verka som äldre servicemissionärer var de än bor i världen.

Tidigare kunde endast de som bor i USA, Kanada och ett begränsat antal andra områden verka som äldre servicemissionärer. Dessa missionärer bor hemma och verkar i 8 till 40 timmar i veckan under minst 6 månader. De tjänar på sätt som kan leda till djup andlig tillfredsställelse. Deras lokala stavspresident fortsätter att vara deras kyrkliga ledare.

Äldre servicemissionärer01
Äldre servicemissionärer01
Äldre servicemissionärer.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Första presidentskapet fortsätter att uppmuntra sista dagars heliga att verka som äldre missionärer på andra platser än hemma om deras omständigheter tillåter det. Den som är intresserad av att verka som äldre missionär eller som äldre servicemissionär kan ansöka om det på SeniorMissionary.ChurchofJesusChrist.org. Den här delen av kyrkans webbplats finns på engelska och kommer snart att finnas på franska, spanska och portugisiska. Sidan matchar kyrkans behov med dina talanger, intressen och tillgänglighet. Nya tjänandetillfällen läggs ständigt till på webbplatsen. ”Vi är djupt tacksamma för det trofasta tjänande som äldre missionärer runt om i världen utför och för de betydande insatser de gör för att bygga upp Guds rike”, står det i brevet från första presidentskapet.

Äldre servicemissionärer02
Äldre servicemissionärer02
Äldre servicemissionärer.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Kyrkans över 20 000 äldre servicemissionärer hjälper andra att komma närmare Gud och känna hans kärlek på många sätt. De hjälper till på missionskontor, i biskoparnas förrådshus, distributionscenter, FamilySearch-center och -bibliotek, oberoendeprogram, BYU–Pathway, på arbetsförmedlingar och många andra platser. Sätt att verka som äldre missionär, både hemma och på andra platser, beskrevs nyligen i en uppdatering av kapitel 24 i Allmän handbok.

Det finns för närvarande tusentals möjligheter för äldre servicemissionärer att tjäna. I februari 2021 började till exempel äldre servicemissionärer att kallas och få i uppdrag att tjäna i kyrkans tempel i USA och Kanada för att utföra arbete som inte inbegriper förrättningar. De fyller roller som tidigare fyllts av tempelvolontärer.

Ytterligare detaljer om möjligheter att verka som äldre servicemissionär finns i det här brevet och bilagan från första presidentskapet.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.