Pressmeddelande

Att förenas genom tro

När COVID-19 kopplade ett fastare grepp om världen började samhället att stänga ner. Evenemang ställdes in, företag lades ner, och till och med traditionella högtidsfiranden fick utebli. Religiösa sammankomster fick vänta. Men i Sabadell i Spanien, fortsatte en interreligiös grupp sina insatser virtuellt.

Sabadells interreligiösa dialoggrupp (GDIS) träffas varje månad för att diskutera en mängd olika ämnen. Cristina Villar Rey i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga berättar: ”Gruppen är understödd av kommunfullmäktige och syftar till att främja kunskap och ömsesidig respekt mellan de olika religiösa samfunden som finns i kommunen.”

Sista dagars heliga, katolska, baptistiska, anglikanska, Brahma Kumariska, Bahá'íska, judiska och evangeliska representanter bestämmer ett årligt ämne. Varje månad får en av representanterna dela med sig av sitt trossamfunds lära om det valda ämnet. Gästtalare kan också bjudas in ibland för att bidra med kunskap om lagstiftning, hälsa eller andra frågor.

Efter flera månader av videokonferenser höll GDIS nyligen sitt första fysiska möte. Gruppen samlades i ett litet skogsområde på tomten av de sista dagars heligas kyrkobyggnad. Det beslutades att en minnesstund ska hållas i september för att hedra minnet av alla som dött i pandemin. Sabadells kommunfullmäktige kommer att delta i evenemanget.

Interfaith01
Interfaith01
Några av gruppmedlemmarna efter mötet i maj2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

På liknande sätt har portugisiska arbetsgruppen för interreligiös dialog nyligen träffats i ett hybridformat ett och ett halvt år efter pandemins början. Representanter från 15 kyrkor i Portugal träffades tisdagen den 22 juni. Eftersom regeringens restriktioner tillät att konferenssalen fylldes till 30 procent var en del på plats fysiskt medan de övriga deltog virtuellt.

Interfaith02
Interfaith02
Portugisiska arbetsgruppen för interreligiös dialogs fysiska möte2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Talarna hade valts ut bland gruppens religiösa representanter. Dr. Joaquim Moreira från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga talade om “Den sociala aspekten av kyrkor i humanitärt stöd i Portugal”. Utöver religiösa ledare fanns många statliga- och icke-statliga ledare på plats.

Interfaith03
Interfaith03
Dr. Moreira håller tal2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Enligt Dr. Moreira har gruppen ”regelbundna månatliga träffar där vi debatterar frågor med religiös relevans och hur religioner kan skapa en positiv förändring i det portugisiska samhället.” Deras målsättning är harmoni mellan religioner, med respekt för varandras skilda läror men förenade i gemensamma syften.

Ämnen som de har diskuterat nyligen är bland annat efterlevnaden av landets hälsolagar under pandemin. Det inkluderar att sprida information om vaccinet och att hjälpa migranter att bli vaccinerade utan rädsla för att bli utvisade ur landet. Dessutom hjälper de flyktingar att integreras i det portugisiska samhället.

Gruppen eftersträvar lika rättigheter för alla religioner. En av deras bedrifter var att lagliggöra proselytism i Portugal. De försöker nå en balans mellan sekularism och religion för unga i det portugisiska utbildningssystemet. Av det skälet arbetar de på att förändra ämnet ”Katolsk moral- och religionsundervisning” till ”Religioners historia”. De strävar dessutom efter att bryta ner myter kring olika religioner bland unga och ”så frön till att upprätta religionsfred i Portugal”.

Förståelse, respekt, vänskap och kärlek. Det är sådant som människor av alla trosuppfattningar eftersträvar. Genom att arbeta tillsammans i en sådan anda kan grupperna hoppas på frid och enighet, få bort stereotyper, upphäva missuppfattningar och undvika utanförskap. Genom att komma till insikt om det de har gemensamt snarare än skillnader kan de stå tillsammans i att beskydda religionsfriheten.

Äldste David A. Bednar, en apostel i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, vidhåller att ”En korrekt förståelse av och respekt för religiösa grupper kan ge viktiga fördelar till hela samhället”.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.