Pressmeddelande

Första presidentskapet fortsätter med lördagens kvällsmöte under generalkonferensen

”Genom att detta möte hålls kan undervisning om fler evangelieämnen ske och fler generalledare har möjlighet att tala.”

conference centre 01
conference centre 01
Conference Center2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga skickade följande brev i dag, den 30 juli 2021, till ledare i kyrkan runt om i världen.

Kära bröder och systrar!

En grundläggande princip i evangeliet är välsignelsen med fortlöpande uppenbarelse, när Herren uppenbarar sin vilja och ”ger rad på rad, bud på bud, lite här och lite där” (L&F 128:21). Till exempel har generalkonferensens format och scheman ändrats många gånger under årens lopp. Vissa möten under generalkonferensen var avsedda för vissa grupper av medlemmar eller ledare, till exempel välfärdsmötet, kvinnornas möte, prästadömsmötet samt andra möten avsedda att behandla ämnen som gällde vissa organisationer i kyrkan.

I juni 2021 tillkännagav vi ändringar i nästa generalkonferens, då lördagens kvällsmöte inte längre skulle hållas. Det här beslutet baserades på förändringar i fråga om teknik som gör det möjligt för alla medlemmar och vänner att se varje möte under generalkonferensen, däribland kvinnornas möte och prästadömsmötet.

Vi ser de ökande utmaningar som kyrkans medlemmar ställs inför i vår tid. Ett viktigt sätt att stärka sig mot dessa utmaningar kommer genom att man hör Guds ord (se Alma 31:5). Därför har vi efter ytterligare studier och bön känt oss manade att fortsätta hålla lördagens kvällsmöte, men i ett annat format än tidigare.

Med början under halvårskonferensen i oktober kommer lördagens kvällsmöte att fortsätta hållas. Alla medlemmar och vänner till kyrkan inbjuds att se mötet. Det här mötet kommer inte att ha något särskilt tema, inte heller är det avsett för en viss demografisk grupp eller ledarskapsgrupp. Genom att detta möte hålls kan undervisning om fler evangelieämnen ske och fler generalledare har möjlighet att tala.

Vi tackar Herren för hans vägledning i den här angelägenheten. Vi uttrycker vår djupa kärlek till och uppskattning för kyrkans trofasta medlemmar runt om i världen och ser fram emot generalkonferensen där Herrens ord förmedlas genom hans tjänare.

Med vänlig hälsning

första presidentskapet

Russell M. Nelson
Dallin H. Oaks
Henry B. Eyring

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.