Pressmeddelande

Missionärer får nu fler möjligheter att kommunicera med sina familjer

Riktlinjer från Första presidentskapet söker öka familjernas engagemang i missionärsupplevelsen

Första presidentskapet för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har tillkännagett en uppdatering av riktlinjerna för kommunikation mellan heltidsmissionärer och deras familjer. 

Med omedelbar verkan kan missionärer kommunicera med sina familjer på sin förberedelsedag varje vecka via sms, meddelandetjänster på nätet, telefonsamtal och videochatt som tillägg till brev och e-post. Missionärerna har tidigare använt framför allt e-post och brev för att kommunicera. 

”Regelbunden kontakt med familjen är en viktig del i en missionärs tjänande” säger Första presidentskapet i ett uttalande. ”Ett av de huvudsakliga syftena med den här justeringen är att uppmuntra familjerna att vara mer engagerade i sin missionärs arbete och upplevelser.”

 

I dessa nya riktlinjer uppmuntras missionärerna att använda gott omdöme för att bedöma hur långa telefonsamtal och videochattar ska vara, och att visa hänsyn till sina kamrater. Dessutom ombeds familjemedlemmar att inte ta initiativet till telefonsamtal eller chattar utan i stället vänta på att missionären kontaktar dem på sin veckovisa förberedelsedag, så att missionärens schema inte störs. Om en missionärs föräldrar bor på olika platser kan missionären kontakta dem var för sig.

Med så många framsteg inom teknikens område bör den här kommunikationen kunna ske till ringa eller ingen kostnad. I områden där familjer eller missionärer inte har tillgång till datorer eller telefoner uppmuntras missionärerna att fortsätta använda sina nuvarande kommunikationsmedel.

”Vi uppmuntrar missionärerna att kommunicera med sina familjer varje vecka med den godkända kommunikationsform missionärerna själva väljer” säger äldste Dieter F. Uchtdorf, medlem i de tolv apostlarnas kvorum och ordförande för verkställande missionsrådet. ”Detta kan variera beroende på omständigheter, områden och scheman för den veckan. Alla missionärer förväntas inte ringa eller videochatta med sina föräldrar varje vecka. Missionären själv väljer kommunikationsmedel efter vad som bäst möter hans eller hennes behov.”

Förutom den veckovisa kommunikationen uppmuntras missionärerna också att kontakta sina familjer vid andra särskilda tillfällen såsom jul, Mors dag, Fars dag, på föräldrarnas födelsedagar och andra kulturellt betydelsefulla helgdagar.

Äldste Uchtdorf säger att de nya riktlinjerna medför flera ytterligare fördelar, såsom anpassningar till varierande familjeomständigheter och bättre stöd för de missionärer som skulle ha nytta av ökad personlig kontakt med familjen där hemma.

I dagsläget tjänar över 65 000 missionärer över hela världen i många olika länder och kulturer som representanter för Jesus Kristus. De tjänar på heltid, studerar evangeliet och undervisar intresserade människor om dess livsförändrande principer. Unga män tjänar i 24 månader tidigast vid arton års ålder, och unga kvinnor tjänar i 18 månader tidigast vid nitton års ålder. De får värdefulla, livsförändrande upplevelser längs vägen när de ger av sig själva och tjänar andra.

”Vi älskar missionärerna och vet att Herren sätter värde på deras osjälviska tjänande” säger äldste Uchtdorf. ”Vi fortsätter stötta dem och deras familjer på bästa sätt medan de tjänar.”

Video om ämnet (på engelska):

     

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.