nyhetsartikel

LDS Charities heter numera Latter-day Saint Charities

LDS Charities heter numera Latter-day Saint Charities

Den officiella beteckningen och varumärket för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas humanitära arbete är nu Latter-day Saint Charities (tidigare känt som LDS Charities). Den här namnändringen påminner världen om att Latter-day Saint Charities möjliggörs genom generösa donationer från sista dagars heliga och vänner till kyrkan som vill skapa en positiv förändring i världen. Justeringen återspeglar också det rätta namnet på medlemmarna i Jesu Kristi återställda kyrka och deras beslutsamhet att följa honom.

Kyrkans humanitära arbete inleddes officiellt 1985 när president Ezra Taft Benson utlyste en särskild fasta för att samla in pengar under en förödande hungersnöd i Etiopien. Sedan dess har Latter-day Saint Charities hjälpt miljontals människor i 195 länder.


LDS Family Services har bytt namn till Family Services

Kyrkans familjeservice (LDS Family Services), som tillhandahåller emotionellt stöd och sunt beteendestöd för att stärka enskilda, familjer och par, har på engelska bytt namn till The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints—Family Services (Family Services). Rådgivare hos familjeservice tillhandahåller också rådgivningstjänster för att hjälpa kyrkans ledare bättre förstå behoven och utmaningarna hos dem de tjänar och för att kunna se vilka resurser och tjänster som finns tillgängliga.

Runtom i världen finns det 430 familjeservicerådgivare och över 3 700 familjeservicemissionärer som arbetar på 114 kontor i 17 olika länder.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.