Pressmeddelande

Latter-day Saint Charities utlovar 20 miljoner amerikanska dollar i stöd till UNICEFs globala covid-19-satsning

Latter-day Saint Charities blir den donator inom den privata sektorn som hittills gjort den största donationen till stöd för UNICEFs arbete med ACT Accelerator och COVAX

Latter-day Saint Charities, Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas humanitära gren, tillkännagav i dag en donation på 20 miljoner amerikanska dollar till stöd för UNICEFs globala arbete med Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator och dess vaccinationsavdelning, COVAX.

Denna donation är ett tillägg till kyrkans donation på 3 miljoner amerikanska dollar som gjordes 2020 för att underlätta UNICEFs akuta covid-19-respons, vilken tillhandahöll hjälp med vatten, renhållning och hygien.

Den nya donationen bidrar till UNICEFs historiska ansträngningar att leda införskaffandet och tillhandahållandet av 2 miljarder doser covid-19-vaccin till cirka 196 deltagande COVAX-länder och ekonomier innan slutet av 2021. Dessa ursprungliga 2 miljarder doser är tänkta att skydda sjukvårdspersonal och socialarbetare i frontlinjen samt människor i riskgrupper och de som är sårbara.

Donationen stöder också UNICEF i dess arbete med länder för att stärka kylhållning och transport i logistikkedjan, utbilda sjukvårdspersonal, ta itu med felaktig information samt bygga upp tillit till vaccinationer och till de vårdsystem som levererar dem.

”Covid-19 är den första verkligt globala kris vi har sett. Oavsett var vi bor påverkar pandemin varje människa, även barn. Det har aldrig varit mer angeläget för oss att arbeta tillsammans. Denna donation till vår viktiga roll i COVAX, från Latter-day Saint Charities, är den absolut största donationen från en partner inom den privata sektorn vi hittills har fått ta emot”, säger Henrietta Fore, verkställande direktör för UNICEF. ”Vi hoppas att deras generositet inspirerar andra organisationer, affärsverksamheter och enskilda att hjälpa oss se till att tillgången till covid-19-vaccin blir rättvis.”

Genom COVAX – i samarbete med Gavi, Vaccine Alliance, WHO och CEPI – använder sig UNICEF av sin unika erfarenhet inom anskaffning och leverans av vacciner, samt dess styrka och räckvidd i samhället, för att bygga upp efterfrågan efter och acceptans för vaccinationer. Deras mål är att påskynda slutet på pandemin och minimera störningar i barns liv genom att skydda sjukvårdpersonal och socialarbetare världen över, inklusive lärare och vårdgivare.

”Vi vill uttrycka vårt tack till UNICEF och dess personal. De har gjort så mycket för att ta hand om barn och deras familjer och för att hjälpa dem möta basbehov och uppfylla sin potential”, säger biskop Gérald Caussé, kyrkans presiderande biskop. ”Allt eftersom fler vuxna i sårbara samhällen vaccineras kan nödvändiga tjänster inom hälsovård, näring och utbildning för barn i nöd återupptas. Vi hyser hopp i hjärtat om att inte bara övervinna pandemin, utan även om att få se en ljusare framtid för alla barn och deras familjer.”

Latter-day Saint Charities och UNICEF USA ingick partnerskap 2013 och arbetar tillsammans för att stötta barn och deras familjer på områdena vaccination, nödhjälp samt utbildnings- och utvecklingsbehov hos flyktingar.

Om UNICEF

UNICEF verkar på några av de svåraste platserna i världen för att nå de mest missgynnade barnen i världen. I 190 länder och territorier arbetar vi för varje barn, överallt, för att bygga en bättre värld för alla. För mer information om UNICEF och dess arbete för barn, gå till www.unicef.org. För mer information om covid-19, gå till www.unicef.org/coronavirus.

Om COVAX

COVAX utgör vaccinationspelaren i Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator, ett nydanande globalt samarbete för att accelerera utvecklingen av, produktionen av och rättvis tillgång till tester, behandling och vaccin gällande covid-19. COVAX leds i samarbete med Gavi, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) och WHO. Dess mål är att accelerera utvecklingen och tillverkningen av covid-19-vaccin och att tillförsäkra varje land i världen rättvis tillgång därtill. UNICEF, i samarbete med PAHO Revolving Fund, leder arbetet för att anskaffa och tillhandahålla doser av covid-19-vaccin å COVAX vägnar.

Om Latter-day Saint Charities

Latter-day Saint Charities är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas humanitära gren och har hittills understött 1 050 olika covid-19-projekt i 152 länder. Latter-day Saint Charities ger ekonomiskt stöd till kända aktörer inom global vaccination för att upphandla och leverera vaccin, övervaka sjukdomar, agera vid utbrott, utbilda sjukvårdspersonal och utveckla program för eliminering och utrotning av sjukdomar. Detta har gett fler vaccinerade barn och färre förlorade liv på grund av mässling, röda hund, stelkramp hos mödrar och nyfödda, polio, diarré, lunginflammation och gula febern.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.