Pressmeddelande

Hjälpföreningen- En förening av kvinnor för kvinnor

Redan 17 mars 1842 organiserades Hjälpföreningen, idag en av världens största och äldsta kvinnoorganisationer, som en del av Jesu Kristi Kyrka.

Hör kvinnor berätta hur det är att vara en del av denna idag 179 år gamla organisation som idag, precis som då, fokuserar på att tjäna och hjälpa.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.