Pressmeddelande

Kyrkan utökar ledarskapsrollerna för kvinnor i Europa

I Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas organisatoriska struktur i Europa har ett nytt ämbete skapats där kvinnor kallas att ha översikt över och vägleda enheternas ämbetsmän och delta i ledarskapsråd. Ann-Mari Lindberg, Sibylle Fingerle, Letícia dos Santos Rudloff, Ghislaine Simonet, Julia Wondra och Traci De Marco är de första som kallats som områdesrådgivande för organisationer i området Europa.

”Jag har en stark känsla av att det här nya ämbetet är brådskande, kommer i rätt tid och kräver ödmjukhet, och jag är angelägen om att få se hur Herren ska använda mig för att hjälpa organisationer, familjer och enskilda i kyrkan”, säger Ann-Mari Lindberg från Dyssegård i Danmark.

Områdesrådgivande för organisationer ger instruktioner till kyrkans ledare och tillhandahåller en kvinnas perspektiv på alla nivåer av råd. De representerar också organisationerna Primär, Unga kvinnor och Hjälpföreningen i sitt tjänande.

”I mitt ämbete kan jag känna hur mycket Herren älskar oss systrar eftersom han tar oss på allvar, och tillsammans kan vi föra fram frälsningsarbetets kvinnliga sida”, säger Sibylle Fingerle från Usingen i Tyskland. ”Jag känner också att vi som systrar har uppdraget att använda och utveckla våra talanger eftersom Herren behöver oss.”

”Kvinnor är familjeinstitutionens väktare, och samhällets och även kyrkans ryggrad, så det är en förmån att vara en del av den här enastående förändringen som otvivelaktigt främjar Herrens verk i vår tid”, säger Letícia dos Santos Rudloff från Mostoles i Spanien. ”Vi har alla – män och kvinnor, gamla och unga, oavsett etniskt ursprung och kulturell bakgrund – uppmanats att följa Kristus och arbeta tillsammans i Herrens vingård.”

Ghislaine Simonet från Arnes i Frankrike tillägger: ”Jag är ivrig att tjäna och stärka organisationerna och familjerna i fransktalande Europa och Italien i det här nya ämbetet.”

Kyrkans förvaltning underlättas av lokala enheter som kallas församlingar och grenar, regionalt grupperade enheter som kallas stavar och distrikt, större geografiska områden samt världsomfattande styrande grupper vid huvudkontoret i Salt Lake City i delstaten Utah, USA. Ämbetet områdesrådgivande för organisationer utökar ledarskapsrollen för kvinnor i området och bygger på sedvänjan att kvinnor och män tjänar tillsammans i enighet i råd och kommittéer på de andra nivåerna.

”Jag gläds av hela hjärtat åt att få tjäna vår Herre Jesus Kristus tillsammans med Europas systrar”, säger Julia Wondra från Wien i Österrike. ”Jag hoppas vi kan hjälpa systrarna att känna Herrens kärlek och se hur han tar dem i handen under svårigheter och prövningar”, säger Traci De Marco från Olney i Storbritannien. ”Vi är så välsignade att vara engagerade i det här stora verket just nu och jag ber att Herren ska inspirera, trösta och stärka oss när vi utför hans arbete.”

Första presidentskapet, som består av kyrkans president och hans två rådgivare, har godkänt skapandet av det nya ämbetet för områden utanför USA och Kanada. Områdespresidentskap kan bestämma sig för att kalla kvinnor till ämbetet områdesrådgivande för organisationer efter eget gottfinnande.

Området Europa omfattar över 40 länder. Det sträcker sig så långt norrut som till de nordiska länderna och så långt söderut som till Spanien och Kap Verde.

IAOA-2021-Assignments.jpgDownload Photo

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.