Pressmeddelande

Pionjärandan lever vidare då unga kvinnor går ut för att tjäna

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är känd för sin missionsverksamhet. I över hundra år har unga män och kvinnor frivilligt ägnat en period i sitt liv åt att tjäna andra och sprida Jesu Kristi evangelium på heltid.

Över än 67 000 missionärer tjänar för närvarande i länder över hela världen, och en stor del av dessa missionärer är trofasta unga kvinnor.

”Vi har en hög nivå av engagemang bland de kvinnliga missionärerna”, säger Creg D. Ostler, president för missionärsskolan i England. ”Det finns personer, både män och kvinnor, som bara systrar kan nå. Det är anmärkningsvärt att se deras stora kapacitet för att visa kärlek och undervisa. Jag förstummas av deras mod och tro.”

Kvinnor har varit pionjärer i fråga om hur missionsverksamhet har utförts i över ett århundrade. En kvinna, Elizabeth Claridge McCune, hade en nyckelroll i förbättrandet av missionsverksamheten i England.

Hon var en sista dagars helig som bodde i Utah i slutet av 1800-talet. Hon reste till England 1897 för att samla in släktforskningsinformation och besöka sin son. När hon kom dit inbjöds hon att tala vid möten i samhället för att skingra några av de rykten om mormonkvinnor som cirkulerade.

”Ibland hade jag en brinnande önskan att tala själv, för jag kände att jag som kvinna kunde göra något gott”, sa hon.

Hon övervann sin rädsla och andra utmaningar och talade till lokala grupper med kraft. Hennes ord och inflytande undanröjde många av de fördomar och tvivel människor hade gällande kyrkan. Efter att ha sett vilken inverkan en enda kvinna hade på så många människor tillkännagav kyrkans president påföljande år att kvinnor från och med då kunde tjäna som missionärer på heltid.

Från och med detta tillkännagivande har tusentals ståndaktiga unga kvinnor lämnat sina hem och antagit titeln ”syster” då de tjänar Herren och sprider hans evangelium. Elizabeth McCunes pionjäranda har burits fram överallt i världen där kvinnor övervinner hinder för att hängivet tjäna Herren.

Syster Elizabeth Crocker är en av flera tonganska missionärer som inte kunnat återvända hem på grund av stängda gränser. Hon fullgjorde nyligen sin missionärstjänst i Leeds i England. På grund av covid-19-pandemin utökades hennes ursprungliga kallelse att tjäna i 18 månader till 24 månader.

”Eftersom jag har varit här längre än det ursprungligen var meningen har jag lärt mig att lita på Frälsaren och använda Jesu Kristi möjliggörande kraft”, säger hon. ”Jag har lärt mig så mycket av min extra tid här, och jag skulle inte byta den mot någon annan upplevelse.”

I likhet med syster Crocker har tusentals andra kvinnor tagit emot kallelsen att tjäna även i svåra tider. Även om dessa systrar ställs inför dagliga utmaningar litar de på Jesus Kristus och kan nå ut till enskilda på ett särskilt sätt – precis som syster McCune gjorde för över ett århundrade sedan.

Du kan få veta mer om de första kvinnliga missionärerna och andra mäktiga pionjärer på https://history.churchofjesuschrist.org/article/sister-missionaries-video?lang=eng.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.