Pressmeddelande

Latter-Day Saint Charities hjälpte miljontals människor under 2019

En årsrapport för 2019 beskriver arbetet som gjorts av de sista dagars heligas välgörenhetsorganisation

 

Latter-Day Saint Charities globala fotavtryck vidgades under 2019 till att välsigna miljontals människor i 142 länder och territorier genom 3 221 projekt med 2 000 samarbetspartner. Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas humanitära organisation presenterade de här siffrorna och mer i årsrapporten för 2019.

Latter-Day Saint Charities handlade enligt sin vision att ta hand om behövande, främja volontärarbete och inspirera till oberoende på olika sätt:

  • Beredskapshjälp: 194 projekt i 64 länder och territorier
  • Synvård: 129 819 personer i 32 länder och territorier
  • Mödravård och neonatalvård: 83 555 projekt i 27 länder och territorier
  • Tillgång till livsmedel: 181 398 personer i 15 länder och territorier
  • Rent vatten och hygien: 316 790 personer i 26 länder och territorier
  • Vaccination: Sex kampanjer för att eliminera sjukdomar i utvecklingsländer
  • Rullstolar: 52 381 personer i 41 länder och territorier
  • Flyktinghjälp: 387 projekt i 48 länder och territorier
  • Internationella samhällsprojekt: 994 projekt i 107 länder och territorier
  • Samhällsprojekt i USA och Kanada: Olika projekt i 42 stater och provinser

Förutom bidrag från sista dagars heliga till kyrkans fond för humanitär hjälp får Latter-Day Saint Charities också ekonomiskt stöd från andra generösa donatorer. Under 2019 använde Latter-Day Saint Charities donationerna för att hjälpa nödställda runtom i världen. Dessa medel är bara en liten del av kyrkans kombinerade utgifter för humanitär hjälp och välfärdshjälp (närmare 1 miljard dollar per år). Utgifterna innefattar också en ansenlig användning av medel från kyrkans fasteofferfond, som lokala biskopar använder för att hjälpa de fattigaste medlemmarna i sina församlingar.

Sedan Latter-Day Saint Charities startades 1985 har organisationen bidragit med hjälp i 197 länder till ett värde av över 2,3 miljarder dollar.

Bland de största händelserna där Latter-day Saint Charities ingrep under 2019 var cyklonerna Idai och Kenneth, vilka orsakade översvämningar som förstörde grödor i Moçambique, Malawi och Zimbabwe förra våren. Tillsammans med globala och lokala samarbetspartner gav Latter-Day Saint Charities mat och husrum till dem som drabbats av stormarnas framfart. Men återhämtningen från dessa katastrofer sträcker sig förstås bortom de omedelbara efterdyningarna. Flera månader efter cyklonerna fortsätter Latter-Day Saint Charities och dess samarbetspartner att reparera och utrusta skolor före regnperioden så att eleverna har en torr plats där de kan studera och lära.

Med förra årets humanitära hjälp i åtanke säger Latter-Day Saint Charities president Sharon Eubank att en kärnprincip i organisationens arbete är att först ta reda på vad människorna behöver och sedan mobilisera hjälp.

”När man tittar på några av de stora insatserna som gjordes förra året, som vid cyklonen i Moçambique, vid flera fall av hungersnöd, vid olika orkaner och liknande, är kärnprincipen att vi går ner på marknivå och tar reda på vad folket behöver just nu och vad de kommer att behöva senare. Och då kan vi arbeta för att ge hjälp där det behövs”, säger hon. ”Årsrapporten visar en del av det mer omfattande arbete vi har gjort på marknivå, där vi har tagit reda på de verkliga behoven.”

Syster Eubank nämner också vikten av orden Latter-Day Saint (sista dagars helig) i Latter-Day Saint Charities. Före augusti förra året hette organisationen LDS Charities. Namnet ändrades till Latter-Day Saint Charities i harmoni med president Russell M. Nelsons uppmaning att använda kyrkans fullständiga namn.

”Efter hans uppmaning att vi ska använda kyrkans fullständiga namn har vi blivit Latter-Day Saint Charities”, säger syster Eubank. ”Jag gillar verkligen hur det känns, för det är de sista dagars heligas humanitära arm – den finansieras av dem och det är de som ger volontärtimmarna och skapar intresset i samhället. Så vi speglar verkligen de sista dagars heligas ideal och energi och förhoppningar.”

”Årsrapporten är en del av vår ansvarsskyldighet gentemot de medlemmar i kyrkan som har bidragit till kyrkans humanitära fond samtidigt som de betalar sitt tionde”, säger syster Eubank. ”Vi rapporterar på detta sätt tillbaka till de människor som har gett så mycket, så att de kan se vad deras donationer gör.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.