Pressmeddelande

Hur kyrkan inbjuder världen att "höra honom!" 200 år senare

I år är det 200 år sedan Joseph Smiths första möte med gudomen - känd för medlemmar i kyrkan Jesus Kristus av Sista Dagars Heliga som den 'första synen'.

 

Under hela detta tvåhundrade år av denna grundläggande händelse i kyrkans historia delar kyrkan och dess ledare budskapet om Josephs upplevelse för människor överallt.

16 mars

En ny video uppmuntrar människor över hela världen att minimera distraktion och buller för att bättre kunna höra och känna Guds röst i deras liv.

       

26 februari

För att hjälpa sista dagars heliga runt om i världen att förbereda sig för generalkonferensen i april 2020 bad president Russell M. Nelson dem att "begrunda denna nyckelfråga: Hur hör du honom?"

        

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.