Pressmeddelande

Täby församling har haft sitt första söndagsmöte på nätet

 

Oron kring Covid-19 har lett till att vi uppmanats av första presidentskapet att inte ha sakramentsmöten i våra kyrkobyggnader men att vi skulle ordna så alla får ta del av nattvarden (sakramentet) minst en gång per månad.

Vi i biskopsrådet i Täby församling fattade genast ett beslut att vi ville möjliggöra deltagande på söndagsmöte för församlingen online. Tekniken idag tillåter på ett enkelt sätt att ha videokonferens med många deltagare. Information gick ut till alla medlemmar i Täby församling via mail och Facebook att söndagsmötet skulle hållas samma tid som vanligt och att alla enkelt kan delta genom att klicka på en bifogad länk. Det skulle bli den enkla delen.

En större utmaning logistiskt skulle vara att välsigna och dela ut nattvarden till så många som möjligt. Äldstekvorumet och Hjälpföreningen ställde upp med att organisera och ta fram en lista på alla värdiga prästadömsbärare och systrar som saknar prästadömsbärare i sina hem.

Biskopen ägnade lördagen åt att bemyndiga familjeöverhuvuden och värdiga prästadömsbärare som fick i uppdrag att välsigna och dela ut nattvarden i sina hem och hos sina stödfamiljer.

Det var en härlig erfarenhet att se hur snabbt allting gick att mobilisera och hur villigt alla tjänade. Det kändes fint att se hur Herrens organisation fungerar som den ska under pressade och ovanliga former. Det finns en enorm styrka i Herrens Kyrka.

Deltagandet på söndagsmötet var över förväntan. Vi var 82 närvarande på mötet vilket motsvarar närvaron på en vanligt söndag och nattvarden välsignades och delades ut på minst 19 olika ställen (alla rapporter har ännu inte kommit in). Alla var i sina egna hem när detta möte sändes ut. Mötet leddes av förste rådgivaren i biskopsrådet och tal hölls av äldstekvorumets president, hjälpföreningens president och biskopen. Talen handlade om vikten av stödverksamheten nu när vi inte ses veckovis och vikten av att helga sabbaten även när vi inte fysiskt sett går till kyrkan.

Vi saknade musiken och har ännu inte hittat formerna för att inkludera psalmerna men sakramentet var en riktig höjdpunkt. Det kändes oerhört fint att få välsigna och dela ut nattvarden i hemmet. Vi fick rapporter från flera håll vilken andlig erfarenhet det var.

Täby församling har hittat en rutin som vi tror kan upprepas och förbättras kommande söndagar utan större problem, så länge det kan behövas.

mvh,

Biskop Anders Stenkrona                                                 

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.