Pressmeddelande

Tillfällig anpassning av tempeltjänsten världen över

Ändringar gäller från och med den 16 mars för alla tempel världen över

 

Första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga skickade följande brev den 13 mars 2020 till kyrkans medlemmar världen över.

Kära bröder och systrar!

Det snabbt skiftande hälsotillståndet världen över har varit en källa till växande oro. Många regeringar har infört begränsningar som har orsakat att ett antal tempel tillfälligt stängts. När vi under bön sökt att avväga dessa begränsningar mot behovet av att fortsätta utföra tempeltjänsten har vi beslutat att göra följande tillfälliga anpassningar, vilka gäller från och med den 16 mars 2020 för alla tempel världen över.

  • Där statliga eller andra begränsningar av offentliga och/eller religiösa samlingar hindrar templets verksamhet ställs ställföreträdande förrättningar och förrättningar för levande tillfälligt in.
  • Där statliga eller andra begränsningar av offentliga och/eller religiösa samlingar inte hindrar all verksamhet i templet kommer följande förrättningar för levande att utföras där så är möjligt men endast vid förbokade tillfällen: besegling av man och hustru, besegling av barn till föräldrar samt inledande och begåvning. Tills vidare kommer inga ställföreträdande förrättningar att utföras.
  • Alla gästhem stängs.

Kyrkans medlemmar får vidare anvisningar när de schemalägger förrättningar för levande. De som redan har inbokade besök kommer att kontaktas av templets personal.

Åtgärder kommer att vidtas i alla tempel för att minimera riskerna för spridning av sjukdom, bland annat genom att minska antalet tempeltjänare, begränsa antalet gäster vid förrättningar för levande och genom att följa riktlinjerna för bemötande av besökare.

Ytterligare information kommer att ges till tempelpresidentskapen och vidare anpassningar görs vid behov.

Vi ser med spänd förväntan fram emot tiden då templen återigen kan vara i full drift och erbjuda tempeltjänstens välsignelser till medlemmarna och deras förfäder.

Vänligen,

Första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.