Pressmeddelande

Kyrkans program stöder helande från sexuella övergrepp

”Jag känner mig accepterad och älskad.” ”Nu har jag hopp.” ”Jag var deprimerad och ville inte ha något, nu vill jag ha saker för egen del.” ”Jag gråter, det här är glädjetårar.” ”Jag ser fram emot det här hela veckan.” ”De här lärdomarna droppar in i min själ, och jag känner mig känslomässigt lättare.” Det här är uttalanden från personer som deltagit i ”Helande från sexuella övergrepp”, ett gruppbaserat tillvägagångssätt som använts av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i Europa sedan 2021.

I juni 2021 startade kontoret för familjeservice inom området Europa programmet ”Helande från sexuella övergrepp” för första gången utanför USA, efter att ha fått kännedom om ett specifikt övergreppsfall i Europa och den stora inverkan det hade på den här personen och hennes familj.

HealingfromAbuse01
HealingfromAbuse01
Gruppledarens manual för programmet "Helande från sexuella övergrepp".2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Programmet ”Helande från sexuella övergrepp” utvecklades och implementerades med personliga träffar av kyrkans familjeservice i USA. Det bestämdes sedan att man skulle påbörja processen med att genomföra programmet och anpassa det till behoven hos kyrkans medlemmar i Europa.

Den slutna onlinegruppen var till för engelsktalande systrar i hela Europa. De första grupperna leddes av June Ferreira, kurator och psykoterapeut baserad i Storbritannien, och syster Lizbeth Rencher, seniormissionär och legitimerad psykolog.

De tolv lektionerna kombinerar utbildningsmässiga, andliga och terapeutiska metoder för återhämtning. Det här programmet fokuserar främst på Frälsaren Jesus Kristus och den helande kraften i hans försoning.

Kunskap om gruppen har nått ut till hela Europa och intresset är stort. Grupper hålls nu på spanska, franska och engelska. Nästa kvartal kommer grupper att erbjudas på finska, portugisiska, tyska och italienska. När kvinnor i kyrkan får kännedom om det här programmet säger de ofta att de har väntat och hoppats på ett evangeliebaserat tillvägagångssätt för att hjälpa dem i deras läkningsprocess.

”Jag lärde mig att det bara krävs ett steg framåt för att ta dig bort från mörkret du levde i”, säger en deltagare. ”Jag har verktygen för att förändra saker i mitt liv som kommer att skydda mig”, säger en annan. Efter att ha slutfört programmet drog en person följande slutsats: ”Frälsarens försoning är verklig och han sändes för att frälsa och hela dig personligen, han är mäktigare än din smärta, lita på att försoningen verkligen kan fungera för dig.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.