Pressmeddelande

Initiativet lär lekmannapräster i Europa hur de kan hjälpa andra i en kris

Kvinnor och män som är volontärer med ledaruppdrag i församlingar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga runt om i Europa har nytta av ett växande program för hur man bemöter personer som upplever en känslomässig kris. Introduktionskurser och en diskussionshandledning administreras via kyrkans kontor för familjeservice i området Europa på 14 europeiska språk.

Tjänande i kris är en evangeliebaserad metod för psykosocialt stöd”, förklarar äldste Mark Rencher, som verkade som heltidsvolontär vid kyrkans europeiska huvudkontor i Frankfurt am Main i Tyskland och fick i uppdrag att starta upp programmet med hjälp av personer som är lokalt verksamma inom psykisk hälsovård.

”Ofta, när man interagerar med någon som befinner sig i en kris, vet man inte vad man ska säga. Det här lär dig vad du ska säga och hur du kan relatera till personer som har det svårt”, tillägger hans fru syster Lizbeth Rencher, en legitimerad psykolog med doktorsexamen.

ministering in crisis_01
ministering in crisis_01
"Tjänande i kris" hjälper församlingsledare och medlemmar att bemöta personer som går igenom kriser.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Hon påpekade att de här resurserna är riktade till lekmannapräster och inte är avsedda att ersätta professionell hjälp. ”Vi är inte här för att erbjuda psykoterapi eller terapeutiska ingripanden. Vi är bara här för att ge dem känslomässigt stöd för att förhindra ytterligare skador”, säger syster Rencher.

Katastrofala översvämningar, flyktingar från Ukraina som söker skydd – Europa har upplevt flera krissituationer under de senaste åren. När volontärer från Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har sträckt sig ut till behövande har Tjänande i kris blivit en uppskattad resurs. ”Vi har fått mycket feedback från biskopar och hjälpföreningspresidenter som säger att de önskar att de kunde ha fått det här tidigare”, minns äldste Rencher.

I september 2021 ledde Teresa Raposo ett pilotprojekt i Europa i samarbete med tre församlingar i Lissabons stav. Som rådgivande inom familjeservice har hon många års erfarenhet av att arbeta med Röda Korset i Lissabon.

Efter utbildningen rapporterade lokala ledare att programmet hade en nyckelroll i att hjälpa dem att känna större tillit till sin egen förmåga att bemöta medlemmar som upplevde känslomässig nöd. Mer specifikt kände de sig bättre förberedda att lyssna, bekräfta känslor och erbjuda hopp.

Korta kurser för att skapa medvetenhet erbjöds till volontärer som hjälpte till vid översvämningarna förra året. En 44-sidig diskussionshandledning – tillgänglig på albanska, danska, engelska, finska, franska, italienska, kroatiska, nederländska, norska, portugisiska, rumänska, spanska och svenska – skickas till ledare och församlingar på begäran. Dessutom är rådgivande inom familjeservice förberedda att ge introduktionsutbildning lokalt till ledare, medlemmar eller volontärer.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.