Pressmeddelande

Äldste Uchtdorf försäkrar ukrainska flyktingar i Polen att Gud är med dem

Han säger att de är föredömen för världen i fråga om godhet, beslutsamhet och ljus

Äldste Dieter F. Uchtdorf i de tolv apostlarnas kvorum i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga gav ett budskap om hopp centrerat kring Kristus till ukrainska flyktingar i Polen, söndagen den 10 april 2022.

Aposteln, som själv var flykting två gånger under andra världskriget, delade med sig av Kristi ljus och hopp till kyrkans medlemmar hela dagen. I en andakt som hölls i Warszawa särskilt för flyktingar läste han verser ur Nya testamentet som talade direkt till flyktingarna i deras situation. I Romarbrevet 8, till exempel, frågar aposteln Paulus: ”Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd?” Och han svarar att inget kan ”skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre”.

Det här skriftstället, sa äldste Uchtdorf till de ukrainska flyktingarna, är ”lika sant och aktuellt nu som det var för 2 000 år sedan. Och det var sant alla gånger däremellan. … Fokuseringen på Jesus Kristus ger er den frid i hjärtat som gör att ni kan ta er igenom detta helskinnade, och på ett sätt som gör att ni kan le mot era barn. Och när er make, er far, er vän inte är med er, kan ni tänka på dem och ber för dem. Och när ni förenas igen kan ni säga: ’Jag visste att det skulle hända för jag tror på att vi alla får uppleva bra saker igen.’ Och bra saker kommer att hända er.”

Aposteln, som är bördig från Tyskland, tog också upp berättelsen om när Jesus stillar stormen och sjön på begäran av sina oroliga lärjungar (se Markus 4).

”En storm uppstod plötslig, liksom er storm nu”, sa äldste Uchtdorf. ”[Vad sa Jesus] till sina apostlar [efter att ha hade lugnat stormen?] ’Var är er tro?’ Men det är svårt när ens båt börjar sjunka. Men det var det han sa. Och han lugnade sjön. Så de lärde sig att de måste ha tro.”

Äldste Uchtdorf jämförde sedan flyktingarnas situation med lärjungarnas vid Tiberias sjö efter Jesu död och uppståndelse (se Johannes 21). Apostlarna var frustrerade. Deras Messias hade dött. De visste inte vad de skulle göra.

”Allt var över. Deras värsta farhågor hade besannats. Jag kan inte föreställa mig vad de kände – på samma sätt som jag inte kan föreställa mig vad ni känner [som flyktingar i dag]”, sa äldste Uchtdorf. ”Där var de, helt ifrån sig, på sjön och försökte fiska – vilket de kunde, de var proffs – men de fick ingenting. Det måste vara så ni ibland känner nu. Ni kan inte göra det ni normalt gör.”

Och precis som när Jesus uppmanade apostlarna att kasta sina nät på andra sidan av båten för att få fisk, kan dessa flyktingar behöva söka ljus på okonventionella sätt.

”Var öppna för anpassningar”, sa äldste Uchtdorf. ”Jag vet att Frälsaren älskar er. Han vet vilka uppoffringar ni gör. Han är villig att omfamna er med sina armar, med sin kärlek.”

Aposteln sa till flyktingarna att de är ”föredömen i fråga om godhet och om beslutsamhet att följa frihetens väg, och att stå för det som är rätt, som ett ljus för många länder.” Många människor, sa han, kommer att se upp till dem och säga: ”Om de kan göra det så kan vi göra det.” Han uppmanade dem att inte underskatta kraften i deras exempel. ”Var medvetna om att Gud är med er”, sa han. ”Han kommer att välsigna er. Och han kommer att lägga allt till rätta till slut, som han alltid gör. Kanske inte enligt vår tidsplan. Men definitivt enligt sin tidsplan.”

Äldste Uchtdorf uppmanade flyktingarna att besegra ilska med kärlek, bemöta hat med godhet och övervinna lögner med sanning.

”Vandra genom livet och lita på Gud och ha tro på honom”, sa han. ”Jag välsignar er med att kunna se att Herrens hand vägleder er genom det här livet.”

Äldste Uchtdorfs hustru Harriet talade också till flyktingarna. Hon sa: ”Jag vet att vår himmelske Fader är medveten om er. Jag vet att Jesus Kristus älskar er, var och en av er. Han älskar er verkligen … ni är inte ensamma.”

En av flyktingarna, Maryna Bovt, säger att äldste Uchtdorfs besök var ”till stort stöd för hela det ukrainska folket”. Apostelns närvaro hjälpte henne se att kyrkan inte bara uppmärksammar hennes folks behov utan också deras känslor.

Maryna säger också att äldste Uchtdorfs ord är en nyckel som kommer att hjälpa henne uthärda de kommande svåra dagarna.

”Du vet, det är mycket svårt att älska alla, att förstå alla, när vårt folk lider”, säger hon. ”Jag förstår att det enda sättet är att vara en del av Kristus.”

De heliga i Polen hjälper flyktingar från Ukraina med mat, vatten, medicin, tak över huvudet och andra behov.

Marcin Kulinicz, en man i Warszawa, startade en Facebooksida som nu har 9 000 deltagare som stöttar flyktingar. Till dags dato har gruppen samlat in tillräckligt med förnödenheter för sex sändningar till Lviv och Kiev. Han säger att Guds hand kan ses under den här mörka tiden tack vare det ljus som den ökande tilliten bland folket ger.

”Alla behöver lita mer på varandra under krigstider. … Jag behövde lita på flera andra”, säger han. ”Många satte sin lit till mig, och lade ibland sina liv i mina händer – eller när jag förde flyktingar hit till Polen – även sina närståendes liv. Jag bar på andras hustrur och barn.”

Marcin säger att det är viktigt att komma ihåg att när man hjälper flyktingar så är det ett maraton, inte en snabbspurt.

”Att hantera krigsflyktingar och återuppbyggnad under krig är ett långsiktigt arbete”, säger han. ”Många har en tendens att fokusera på volontärinsatser och bidrag – och det är utmärkt. Men det här är något som varar i flera år, och vi behöver vara redo för ett mycket långt lopp.”

En annan volontär, Agnieszka Mazurowska från Warszawa, säger att hon är glad att kunna hjälpa och lyssna.

”Jag förstår att för att hjälpa andra så behöver man älska dem. Och jag älskar alla människor över hela världen”, säger hon. ”Så när jag ser en ensamstående mamma med sina barn, eller ser en gravid kvinna framför mig så känner jag stor kärlek till henne och till dem, och jag måste stötta dem. Det är min plikt. Jag tror på Kristus, så jag försöker leva som han gjorde, så det är så jag gör.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.