Pressmeddelande

Kyrkans ledare uppmanar kyrkans kvinnor att hjälpa flyktingar

Hjälpinsatsen ”Jag var främling” tillkännages

Första presidentskapet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har utfärdat ett brev där de uppmanar mormonkvinnor i alla åldrar att hjälpa flyktingar i sina hemorter. Brevet som förklarar insatsen ”Jag var främling” innehåller en uppmaning från Hjälpföreningens, Unga kvinnors och Primärföreningens generalpresidentskap samt information om hur man kan engagera sig.

”Vi påminner sista dagars heliga runtom i världen att en av Jesu Kristi evangeliums grundläggande principer är att ’ge av era ägodelar till de fattiga, var och en alltefter vad han har, … och lindra deras nöd, både andligt och timligt, alltefter deras behov’ (Mosiah 4:26)”, står det i brevet från första presidentskapet.

Brevet från kyrkans ledare, och detaljerad information om hur man kan engagera sig, har lagts ut på iwasastranger.lds.org, en webbplats som startades i samband med insatsen. 

Syster Linda K. Burton, Hjälpföreningens generalpresident, talade om insatsen på kvinnornas allmänna möte under kyrkans 186:e årliga generalkonferens. Hon sa: ”Som systrar utgör vi mer än hälften av Herrens förrådshus för att hjälpa vår himmelske Faders barn.”  Syster Burton citerade information från Förenta Nationerna och sa att det finns över 60 miljoner flyktingar världen över, och hälften av dem är barn. ”Det här är en möjlighet att tjäna personligt, i familjer och via organisationer för att erbjuda vänskap, mentorskap och annat kristuslikt tjänande och är ett av många sätt för systrar att tjäna”, sa hon.

I oktober 2015 utfärdade första presidentskapet ett brev till alla medlemmar i kyrkan runtom i världen där de uppmanar dem att hjälpa flyktingar i alla delar av världen.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.