Pressmeddelande

Jesus Kristus, tro, kärlek och familjen är huvudteman under generalkonferensen

Den 186:e årliga generalkonferensen sänds till trofasta medlemmar och vänner över hela världen

Lördagen den 26 mars 2016, i Salt Lake City i delstaten Utah, direktsänds det första av sex möten under den 186:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga över hela världen.

Under de här mötena får sista dagars heliga ta del av budskap från kyrkans ledare, som inbegriper första presidentskapet, medlemmar i de tolv apostlarnas kvorum och andra generalauktoriteter och generalämbetsmän i kyrkan.

”Under hela mitt liv har kyrkans generalkonferenser varit upplivande, andliga händelser, och kyrkan själv har varit en plats där jag har lärt känna Herren”, sa äldste D. Todd Christofferson i de tolv apostlarnas kvorum i sitt tal under förra oktoberkonferensen.

Återblick på senaste generalkonferensen

För att förbereda sig för generalkonferensen i april begrundar mormoner ofta de budskap som talarna gav under den senaste generalkonferensen. 

Huvudämnena från förra generalkonferensen var Jesus Kristus, vår himmelske Fader, tro, kärlek, livet och familjen. Ämnena togs fram med hjälp av ett ordmoln. 

Ämnena i ordmolnet hittades genom att man kombinerade de engelska versionerna av talen och körde texten igenom ett ordanalysprogram. 

Ordmoln är bara ett sätt för medlemmar att gå igenom budskapen från förra generalkonferensen. Medlemmar och deras vänner använder också bilder med citat från halvårskonferensen som dagliga inspirerande budskap och läser konferenstalen under de kommande sex månaderna, när de har lagts ut på internet på deras språk. 

Anknytningar till Europaområdet

Generalkonferensen sänds från Salt Lake City – där kyrkans huvudkontor finns – men många ledare i kyrkan reser världen över för att besöka kyrkans medlemmar och bedöma deras behov.

Syster Linda K. Burton, Hjälpföreningens generalpresident och Bonnie L. Oscarson, Unga kvinnors generalpresident besökte Storbritannien, Frankrike, Belgien, Tyskland, Schweiz och Italien under en rundresa i Europa i slutet av oktober 2015. De träffade kvinnor i europaområdet och fick höra om deras glädjeämnen och utmaningar.

 ”Jag har verkligen imponerats av mångfalden jag har sett här och av kärleken som råder bland folket”, sa syster Burton under resan i Europa. ”Om vi kunde komma på ett sätt att genomsyra världen med det, skulle allt vara så mycket bättre.”

Andra ledare i kyrkan har sina rötter i Europaområdet

I januari 2016 berättade äldste Dale G. Renlund i de tolv apostlarnas kvorum att hans föräldrar är skandinaviska immigranter och att han har kusiner som fortfarande bor i Finland och Sverige. Äldste Renlund menar att en stor del av hans karaktär har sitt ursprung i hans nordiska rötter, arvet från hans föräldrar.

President Dieter F. Uchtdorf, andre rådgivare i första presidentskapet, föddes i Ostrava i vad som i dag är Tjeckien. Hans familj flydde från hemmet när han var liten. Han berättar om sin upplevelse av att vara flykting i en video som spelades in i januari 2016.

Mötena under den 186:e årliga generalkonferensen börjar på följande klockslag svensk tid.

- Söndagen den 27 mars, 01:00: Kvinnornas allmänna möte
- Lördagen den 2 april, 18:00: Lördagens förmiddagsmöte
- Lördagen den 2 april, 22:00: Lördagens eftermiddagsmöte
- Söndagen den 3 april, 02:00: Prästadömets allmänna möte
- Söndagen den 3 april, 18:00: Söndagens förmiddagsmöte
- Söndagen den 3 april, 22:00: Söndagens eftermiddagsmöte

Generalkonferensen kan ses i direktsändning på lds.org och i möteshus runtom i Europa.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.