Pressmeddelande

Kyrkans humanitära hjälp ger bidrag efter kostsamma katastrofer under 2011

Under 2011 bidrog Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga med hjälp efter 111 katastrofer i 50 länder; totalt 22 miljoner dollar. De organiserade tusentals volontärer i programmet Mormon Helping Hands för att hjälpa drabbade.

Jordbävningar, en tsunami och kraftiga översvämningar har tillsammans gjort 2011 till det kostsammaste året i fråga om upptecknade naturkatastrofer enligt en ny rapport från välfärdstjänsten inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (mormonerna).

Rapporten visar att förlusterna under första halvåret uppgick till 265 miljarder dollar, långt mer än det tidigare rekordet 220 miljarder från 2005 (året då orkanen Katrina drabbade Förenta staterna från Mexikanska golfen). Enbart skadorna efter jordbävningen och tsunamin i Japan har beräknats uppgå till 235 miljarder dollar.

Lynn Samsel, chef för nödhjälpen inom kyrkans välfärdstjänst, säger att familjer, samhällen och nationer varje år drabbas av de svårigheter och den tragedi som naturkatastrofer innebär — både de som orsakas av naturen och de som orsakas av människan. ”Vi vet att Gud vakar över sina barn, men vi är också medvetna om att han ber sina barn att tjäna varandra.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.