Pressmeddelande

"Inspirerade inbjudningar"

Mormons boks profeter förutsåg inte bara sitt eget folks kommande förstörelse, utan också våra dagar. Moroni sade: ”Se, jag talar till er som om ni vore närvarande, och ändå är ni inte det. Men se, Jesus Kristus har visat er för mig, och jag känner era gärningar” (Mormon 8:35). Moroni och andra visste vilket högmod som skulle finnas i vår värld — högmod som skulle leda till många synder (se Mormon 8:36, 37).

Profeter, forntida och nutida, påminner oss om att lösningen på katastrofer, personlig bedrövelse, orättvisor och världens o nda finns i Jesu Kristi evangelium och dess frälsande förrättningar. De inbjuder oss att i dag välja vem vi vill tjäna (se Josua 24:15) och de uppmanar oss at komma till Kristus och hålla fast vid varje god gåva (se Moroni 10:30).

Vår dyrbaraste gåva från Gud — den som särskiljer oss som hans söner och döttrar — är vår handlingsfrihet. Vi kan handla av egen vilja. Men ”människan kunde inte handla av sig själv såvida hon inte lockades av den ena eller den andra” (2 Nephi 2:16). Eftersom det måste finnas en motsats till allting är världen full av frestelser. Reklam, media och internet erbjuder snabba lösningar på allting. Alltför ofta förblir dessa löften ouppfyllda. De tjänar den som tillhandahåller dem mycket mer en den som tar emot dem, och många ”är förblindade av människors utstuderade list” (L&F 123:12).

Inbjudningar som bedrar andra kommer från den onde. De är frestelserna som vi ställs inför varje dag. Motivationen att fresta andra är alltid själviskhet. Onda inbjudningar manipulerar och tvingar andra på utstuderade sätt, vilket leder till andlig fångenskap eller till och med missbruk.

De verkliga ändamålen och den verkliga lyckan finns i den inbjudan som Frälsaren ger: ”Han inbjuder … alla att komma till honom och ta del av hans godhet” (2 Nephi 26:33). Inspirerade inbjudningar får människor att göra det som är gott. De som ger en inbjudan respekterar den andres handlingsfrihet och motiveras av kärlek.

Nephi förklarade rollen som vi har när det gäller att vidarebefordra Frälsarens inbjudan: ”Har han befallt någon att inte ta del av hans frälsning? Se, jag säger er: Nej. I stället har han givit den fritt åt alla människor. Och han har befallt sitt folk att de skall förmå alla människor att omvända sig” (2 Nephi 26:27). För att motverka ondskan, frestelserna och bedrägerierna som är så vanliga i vår värld behöver alla få inspirerade inbjudningar som kommer av uppriktig kärlek och omsorg om dem. När vi ger sådana inbjudningar är det många som vill ta emot dem.

Förra året inbjöd vi alla medlemmarna i området Europa att ge inspirerade inbjudningar till släkt och vänner i och utanför kyrkan. Vi lovordar alla som hängivet gjorde det. Hundratals personer har välsignats, både de som har gett inbjudningar och de som har tagit emot dem.

Ett par berättade en gång för mig hur farfadern i familjen döptes efter att ha vägrat göra det i många år. En sondotter i primärålder firade sin födelsedag och hennes farfar frågade henne: ”Vad önskar du dig till din födelsedag?” Hon tänkte en stund och sade: ”Jag önskar att du kunde döpas farfar!” Han blev häpen över inbjudan och sade, till allas förvåning: ”Okej.” Han döptes och kort därefter beseglades hela familjen i templet.

Ibland inbjuder vi inte därför att vi är rädda för en negativ reaktion, eller så har vi försökt tusentals gånger tidigare och vi tror inte att de kan ändra sig. Vi borde inte oroa oss för andras reaktioner — vi är inte ansvariga för hur de reagerar. Och vi ska inte förutsätta att andra inte kan förändras. President Monson har sagt: ”Människor förändras varje dag.”

Jag ser en ökad tillväxt i kyrkan i Europa i förhållande till vår förmåga att ge inspirerade inbjudningar. Därför inbjuder vi dig återigen att ta del av ett särskilt experiment i juni. Studera principen om inspirerade inbjudningar under bön. Begrunda den enskilt, med din familj och i kyrkans klasser. När du studerar och ber inspirerar Anden dig och du kommer att tänka på olika namn. Du får veta hur och till vem du ska ge en inspirerad inbjudan. De tackar ja till din kärleksfulla vädjan att lyssna på missionärerna eller följa med dig till ett sakramentsmöte.

Vår tro på Jesus Kristus stärks när vi djärvt inbjuder dem vi älskar. När vi inbjuder andra att komma till Kristus, hör de utvalda och känner igen Herdens röst: ”Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv” (Joh. 10:27, 28). Min bön är att vi ska inbjuda andra på ett sätt som leder dem till evigt liv, som är den största gåvan av alla.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.