Pressmeddelande

Kyrkans historiska avdelning publicerar tryckarens manuskript till Mormons bok

En ny volym i projektet ”Joseph Smith Papers” innehåller tryckarens manuskript till Mormons bok och publicerades den 4 augusti av Church Historian’s Press, tryckerisektionen på Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas historiska avdelning. ”Revelations and Translations, Volume 3: Printer’s Manuscript of the Book of Mormon” är projektets elfte publicerade volym och är en del av kyrkans fortgående arbete att göra varje dokument som publicerades av kyrkans grundare Joseph Smith eller hans skrivare tillgängliga för allmänheten.

Volymen ges ut i två delar, båda i stort format och färgtryck, och visar varje sida av det historiska manuskriptet i högupplösta bilder och färgkodad avskrift. Förutom fotografierna av manuskriptet och dess avskrift innehåller volymen också en lista över de skrivare och tryckare som deltog i arbetet att ta fram och trycka 1830 års upplaga av Mormons bok.

”Högkvalitativa färgbilder av det mest fullständiga tidiga manuskriptet till Mormons bok ger användare större åtkomst till originalmanuskriptet. Det är som om de håller det i handen”, säger kyrkans assisterande historiker och skrivare Richard E. Turley Jr.

Utgivningen av volymen är en viktig milstolpe i ett mångårigt samarbete mellan historiker från kyrkans historiska avdelning och Community of Christ (tidigare Reorganized Church of Jesus Christ of Latter Day Saints).

”Vi är mycket glada över att de har samarbetat med oss i detta och de har varit mycket goda förvaltare av detta ovärderliga dokument”, sa äldste Steven E. Snow i de sjuttios kvorum, som verkar som kyrkans historiker och skrivare och verkställande direktör för kyrkans historiska avdelning. ”Vi uppskattar vårt samarbete och att vi kan publicera den här volymen. Jag tror att den kommer att vara mycket, mycket intressant för medlemmarna i båda kyrkorna.” Kyrkan har bidragit till bevaringen av dokument.

”Ja, det är enastående”, säger Ronald E. Romig från Community of Christ, som är chef för Kirtland Temple Visitors’ Center. ”Jag minns när vi inte samarbetade lika mycket som i dag, så det är mycket uppskattat och jag är tacksam för att det är så.”

Romig tillägger: ”Vi uppskattar verkligen forskarna och de anställda som har arbetat med projektet Joseph Smith Papers. De är inte bara nära kolleger och vänner i många fall, utan … jag värderar också verkligen deras bidrag till bevaringen och publiceringen av inte bara just det här manuskriptet utan också många andra heliga dokument och annan text som rör återställelsen, och att de gör dem tillgängliga för dem som inte är forskare och som annars aldrig skulle få se dem.”

Mormonerna anser att Mormons bok är helig skrift och bör studeras liksom Bibeln. De menar att den innehåller en uppteckning av en forntida amerikansk civilisation och är ännu ett Jesu Kristi testamente. 

Från i början av april till i slutet av juni 1829 dikterade Joseph Smith den befintliga texten i Mormons bok från en forntida uppteckning. Det första manuskriptet som han och hans skrivare tog fram kallas för originalmanuskriptet och kommer att publiceras i en framtida volym i Joseph Smith Papers. Mindre än 30 procent av originalmanuskriptet finns kvar på grund av att det drabbades av stora vattenskador under 1800-talet. Största delen av det manuskriptet finns i kyrkans historiska bibliotek i Salt Lake City.

När originalmanuskriptet var klart och Joseph Smith hade kommit överens med en tryckare, gav Smith anvisningar om att en andra kopia av texten skulle tas fram, vilket kallas för tryckarens manuskript. Framställningen av tryckarens manuskript gjorde det möjligt att skydda originalmanuskriptet medan kopian togs till E. B. Grandins tryckeri i Palmyra i New York, där den användes för att sätta den första utgåvan av Mormons bok.

Tryckarens manuskript förvärvades slutligen av Community of Christ, vars högkvarter ligger i Independence i Missouri, USA. Community of Christ har bevarat det i över 100 år och gav sitt tillstånd till att det togs med i den här volymen. Tryckarens manuskript är så gott som komplett, eftersom endast tre rader saknas av originaltexten.

En tillhörande artikel om översättningen av Mormons bok kommer i oktobernumret 2015 av kyrkans tidskrift Ensign och finns redan nu på internet. Både inledningen till den nya volymen och artikeln tar upp de instrument som Joseph Smith använde under översättningen, och båda visar aldrig tidigare publicerade fotografier av en siarsten som Joseph Smith troligtvis använde under översättningen av Mormons bok.

Den sten som han använde under översättningen beskrevs ofta som en chokladfärgad oval sten. Stenen gick från Joseph Smiths ägo till skrivaren Oliver Cowdery och sedan från Cowderys änka Elizabeth Whitmer Cowdery till Phineas Young. Young gav den sedan vidare till sin bror Brigham Young, kyrkans andra president. När president Young gick bort donerade en av hans hustrur, Zina D. H. Young, den till kyrkan. Förutom den siarstenen tyder historiska uppteckningar på att Joseph Smith ägde andra siarstenar under sin livstid.

Projektet stöds av National Historical Publications and Records Commission (NHPRC), en avdelning under National Archives i USA. Volymerna i Joseph Smith Papers granskas genomgående av forskare både inom och utanför kyrkan.

Den tryckta versionen av Joseph Smith Papers förväntas bestå av över 20 volymer när den är fullständig. Den har delats upp i sex serier: Dagböcker, Uppenbarelser och översättningar, Historik, Dokument, Administrativa uppteckningar samt Juridiska dokument och affärsangelägenheter. Den första volymen publicerades 2008. För mer information, gå till josephsmithpapers.org. 

(Citat från presskonferensen)

 ”Vi är glada att det här dokumentet nu är tillgängligt, så att forskare och kyrkans medlemmar kan gå igenom och studera det när de så önskar”, säger äldste Steven E. Snow i de sjuttios kvorum under en presskonferens i Kyrkans historiska bibliotek. ”Det fina med den här och alla andra volymer i Joseph Smith Papers [är att] så småningom kommer de att finnas på nätet och vara tillgängliga för allmänheten.” Äldste Snow verkar också som kyrkans historiker och skrivare och verkställande chef för kyrkans historiska avdelning.

”Det här är verkligen en ovärderlig resurs för studier, forskning och insikt i de sista dagars heligas historia och kultur”, säger Robin Linkhart, president för de sjuttio i Community of Christ, under presskonferensen. ”Den tvådelade volymen är en imponerande resurs som representerar årtionden av forskning i tryckarens manuskript.”

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.