nyhetsartikel

Kyrkan sprider påskkampanjen "Eftersom han lever"

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga satsar på en påskkampanj med fokus på Jesu Kristi lära, lördagen den 28 mars 2015. Kampanjen ”Eftersom han lever” förväntas nå miljoner genom sociala media, månadslånga kampanjer i besökscentrer, medlems- och missionärsredskap och betald reklam online på hundratals webbplatser.

Kyrkans Första presidentskap kommer att sända ett mejl till medlemmarna den 28 mars och inbjuda dem att delta i kampanjen. Marsnumret av kyrkans tidskrifter, Liahona, Ensign och New Era innehåller också en presentation av mediakampanjen.

”Som efterföljare till Herren Jesus Kristus har vi också ålagts att vittna om verkligheten i Frälsarens  Försoning och Uppståndelse. Liksom de himmelska budbärarna i tidens mitt förkunnar även vi: ’Han är inte här. Han har uppstått’ [Matt. 28:6]. Han lever. Och eftersom han lever kan också vi känna ’frid i den här världen och evigt liv i den kommande världen’ (L&F 59:23), ”sa Äldste Russell M. Nelson i de tolv apostlarnas kvorum i marsnumret av Liahona.

”Vi finns i nästan alla länder i världen med det här budskapet där vi inbjuder alla att lära mer om Jesus Kristus och följa hans exempel i sitt dagliga liv” tillade Greg Droubay, mediadirektör i kyrkans missionärsavdelning.

Droubay förklarade att inspirationen för kampanjen är dokumentet ”Den levande Kristus” som publicerades av kyrkan i januari 2000. ”Det unika dokumentet som är undertecknat av levande profeter, siare och uppenbarare som vittnar som endast de kan om Jesus Kristus, har varit inspirationen, grunden och inbjudan som vi velat sprida till världen”, sa han.

Innehållet i ”Eftersom han lever” kommer att läggas upp varje dag på Mormon.org sidor i sociala media (Facebook, Twitter och Google+) från lördagen 28 mars till och med påsksöndagen 5 april. Innehåll på sociala media ska framhålla exempel på de välsignelser som vi kan få i våra dagliga liv. De som delar online uppmanas använda hashtaggen #Eftersomhanlever på sina sociala mediakanaler. De här inspirerande budskapen blir tillgängliga att dela under hela året.

Kyrkan har skapat en webbplats, hanlever.mormon.org, som innehåller en video ”Eftersom han lever” med fokus på att finna lära och följa Jesu Kristi lärdomar och allt som han gjorde möjligt genom sin försoning. En redogörelse dag för dag om Frälsarens liv sista veckan kommer att presenteras.

Både webbplatsen och videon som är på två minuter finns på 21 språk: albanska, armeniska, cebuano, engelska, franska, holländska, indonesiska, italienska, japanska, kinesiska, koreanska, lettiska, polska, portugisiska, ryska, spanska, svenska, tagalog, thailändska,  tyska och ukrainska.

Droubay sa att det senaste språket som lagts till listan är albanska. ”Skälet till det är att Mormon.org just blivit tillgänglig på det språket. Så det är ett tillfälle att nå en ny grupp människor.”

Påsksöndagen 5 april kommer kyrkans kampanj ”Eftersom han lever” att vara överst på YouTubes startsida i nio länder, däribland USA, och potentiellt nå 250 miljoner tittare. Andra länder är Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Italien, Japan, Kanada och Mexiko.

”Det här tillfället på YouTube blir en oerhörd möjlighet för kyrkan att nå en global tittarskara på en enda dag”, anmärkte Droubay. Annonsen på startsidan omfattar en kortversion av videon och en inbjudan att besöka webbplatsen.

”Vi är mycket intresserade av att öka undervisningstillfällena för våra heltidsmissionärer”, förklarade Droubay. Missionärerna har utdelningskort för att främja kampanjen under påskhögtiden och under resten av året. Andra kan också köpa korten online.

Dessutom erbjuder vissa av kyrkans besökscentrer besökarna att se utställningen ”Eftersom han lever” under påskhögtiden. ”Alla kyrkans besökscentrer i USA, besökscentrerna i templet i Mexico City samt besökscentret i Hyde Park-kapellet i London visar alla utställningar som belyser ’Eftersom han lever’”, sa han.

Den världsomfattande kampanjen ”Eftersom han lever” stöds av kyrkans missionärsavdelning i Salt Lake City. Kyrkan startade sitt första påskkampanj 2014 med en veckolång kampanj kallad ”Tack vare honom”. Det innehöll en YouTube-video som hade över 5 miljoner visningar första veckan den visades.

I december nådde en månadslång julkampanj, ”Han är gåvan”, miljontals människor genom sociala media,  affischer i besökscentrer, medlems- och missionärsredskap, betalda annonser på nätet och utomhus-annonsering på Times Square i New York. Videon fick över 33 miljoner visningar. Julkampanjen fokuserade på vår himmelske Faders kärlek som visar sig genom Jesu Kristi helgade offer.

”Så alla de här kampanjerna och framåt mot julen 2015 fortsätter ha Jesus Kristus i fokus, medan de här budskapen bygger på varandra”, sa Droubay.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.