Pressmeddelande

Kyrkan i samtal för att ”normalisera” aktiviteter i Kina

Ett uttalande från första presidentskapet avslöjade i dag att seniorrepresentanten från Folkrepubliken Kina – den främste representanten från Beijing som skulle träffa kyrkans ledare – har pratat med första presidentskapet.

Det mötet i kyrkans administrativa byggnad i Salt Lake City tisdagen den 24 augusti följde på möten i februari och maj i Beijing där aposteln äldste Dallin H. Oaks och äldste Donald L. Hallstrom närvarade. De är ansvariga för översynen över kyrkan i Asien på uppdrag från första presidentskapet. Den kinesiska representanten hade tagit initiativet till mötena.

Äldsterna Oaks och Hallstrom representerar två av de främsta råden i kyrkan -- äldste Oaks i de tolv apostlarnas kvorum, och äldste Hallstrom i de sjuttios presidentskap.

”Det är viktigt att förstå vad det innebär att kyrkan blir mer normaliserad, och vad det inte innebär”, säger kyrkans talesman, Michael Otterson. ”Det innebär inte att vi förväntar oss att kunna skicka missionärer till Kina. Den frågan är inte ens under övervägande.

”Kyrkan uppskattar storligen hur tillmötesgående de kinesiska ledarna har varit när det gäller att bättre definiera hur kyrkan och dess medlemmar kan utföra sina dagliga aktiviteter i harmoni med Kinas lagar."

Otterson säger att det finns många detaljer som behöver bearbetas i ytterligare samtal med kinesiska ledare, men att den nuvarande utvecklingen är resultatet av 30 års strävan att bygga upp ömsesidig tillit till Kina.

”De har blivit väl bekanta med oss genom många kontakter, och de har sett vad vi och våra medlemmar gör i Kina. De vet att vi är ett folk som håller ord när det gäller att respektera lagar och kulturella förväntningar i Kina”, säger han.

Det formella, korta uttalandet från första presidentskapet framhöll att de och andra ledare vid kyrkans huvudkontor i Salt Lake City ”har haft samtal med en seniorämbetsman från Beijing i Folkrepubliken Kina, och att vi har befäst en relation som vi förväntar oss ska leda till att Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas aktiviteter i Kina normaliseras.”

Otterson säger att med tanke på vikten av att förstå och följa olika lagar i Kina, och behovet av fortgående samarbetsinsatser, vill kyrkan för närvarande inte ge vidare kommentarer om samtalen.

”När mötet i Salt Lake City avslutades kom man överens om att det var lämpligt att tillkännage informationen offentligt”, säger Otterson.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.