Pressmeddelande

De nya ”utdelningskorten”

Korten som tillhandahålls av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är ett lätt och bekvämt sätt för kyrkans medlemmar att dela med sig av evangeliet. Äldste Dallin H. Oaks har sagt att de är ”små nog för att man ska kunna ha dem i en skjortficka eller handväska, erbjuder våra vänner och bekanta en kostnadsfri produkt från kyrkan, som en film eller en Mormons bok, och har ett telefonnummer som de kan ringa för att begära att få gåvan. Korten inbjuder också våra vänner att besöka kyrkans webbsida.”

Samtidigt införs ett nytt kortkoncept i alla centrer för unga vuxna i området Europa. De är inriktade på en själslig fråga som kan leda till omvändelse och inbjuder mottagaren att besöka landets webbsida där de kan få svar på sådana frågor och se och lyssna på filmer med lokala medlemmar som bär sitt vittnesbörd.

”Korten fungerar verkligen. Jag har sett hur de har hjälpt och uppmuntrat medlemmar att dela med sig av evangeliet. Vi inbjuder alla medlemmar och ungdomar att ständigt använda sig av dem”, säger äldste Teixeira, medlem i områdespresidentskapet.

För att beställa flera utdelningskort ring00800 2950 2950. Det ska vara en kamrer,verkställande sekreterare eller en bibliotekarie som gör beställningen.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.