Pressmeddelande

Kyrkan hjälper afrikanskt samhälle att få vatten

Ett driftsäkert vattensystem har varit på gång under några år men invånarna hade inte tillräckligt med pengar för att färdigställa det.

Servicemissionärer för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga visste att kyrkan kunde hjälpa till. Efter en hel del diskussioner om och genomgångar av vad som krävs för att leda rent vatten 3 mil genom fem samhällen hjälpte kyrkan till att bekosta projektet.

Kyrkan bidrog inte bara med pengar utan också med ingenjörskunskap. En representant för kyrkan i området, Celestin Kubangila Kamanda, säger att människorna är tacksamma mot kyrkan för att den bidragit med medel så att projektet kan genomföras.

”Folket har sagt att kyrkan har lärt dem något viktigt om barmhärtighet och den gyllene regeln”, säger Kamanda.

Ett vattenledningssystem bestående av mindre rör tar vattnet genom byn Tshiabobo till fyrtio vattenstationer. Alla rännor har grävts för hand av folket i byarna som ska få vattnet. En dag hade 83 personer ombetts att rensa buskage för att ge rum åt rören, och det kom 206.

En betydande fördel med detta slag av vattensystem är att det inte kräver pump eller elektricitet. Det kräver nästan inget underhåll och har tre gånger så lång livstid jämfört med brunnar. Också under torrsäsong kommer det vatten från källan med en fart av nästan 23 liter per sekund.

Folket har bidragit med 3 000 dollar som de använde till att förbereda vattenkällorna. Invånarna ska sköta det tyngdkraftsdrivna systemet med hjälp av en vatten- och sanitetskommitté. Kommitténs uppgift är att kontrollera vattenkvalitén, bestämma avgifter och utföra regelbundet underhåll.

Den första fasen av Luputas vattenledning består av att lägga rören som hämtar vatten från en närbelägen källa och tar det 1,5 mil till byn Tshiabobo. I fas två och tre utökas ledningen ytterligare drygt 1,5 mil till Luputa. När projektet väl är genomfört har över 166 000 personer tillgång till rent vatten.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.