Pressmeddelande

Kyrkan ger ut Joseph Smith Papers

SALT LAKE CITY 25 februari 2008 Dagböcker, brev, rättsliga intyg och affärspapper som dokumenterar Joseph Smiths liv, grundare av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, ska publiceras i en serie på 25 till 30 band med titeln Joseph Smith Papers. Dessa papper, som är resultatet av forskaren Dean Jessees livslånga arbete, blir den första kompletta utgåvan av alla tillgängliga dokument som skrivits av Joseph Smith själv, eller av andra som han utsett till skrivare.

Jessee, en av projektets tre huvudredaktörer, arbetar tillsammans med bortåt 60 andra historiker och rådgivare för att gå igenom, sammanställa och kommentera över 2 000 dokument som täcker en stor del av Joseph Smiths liv och de första åren av mormonernas historia.

Detta projekt har godkänts av nationalarkivets National Historical Publications and Records Commission, en kommission som genom sitt godkännande visar att höga vetenskapliga normer följs i alla faser av arbetet.

Nästan 90 procent av de analyserade dokumenten finns i kyrkans arkiv, men ytterligare arbete har gjorts vid viktigare historiska förvaringsinrättningar runtom i landet, bland annat Huntington Library, Chicago Historical Society, Library of Congress och universitetsbiblioteken vid Princeton, Harvard och Yale.

Allteftersom forskarna har finkammat dokumenten har ny information kommit fram om Joseph Smiths liv och kyrkans första år. Intressant information om kyrkans organisation och lärdomar samt fakta om Joseph Smiths verksamhet, affärsangelägenheter, personliga liv och juridiska problem har kommit fram.

Det är forskare och bibliotekarier som utgör målgruppen för detta enorma företag. Kyrkan förväntar sig att banden kommer att utgöra värdefulla källor för författare, redaktörer, forskare och pedagoger, särskilt för dem som specialiserar sig på amerikanska religioner samt social och kulturell historia.

Med tanke på publiceringen har berget av dokument delats in i olika kategorier, till exempel dagböcker, korrespondens och andra dokument, uppenbarelser och översättningar, juridiska papper och affärspapper samt berättelser. Smiths dagböcker för tiden 1832 till 1844, och hans upplevelser i Ohio, Missouri och Illinois, fyller de första banden. Det första bandet förväntas publiceras under 2008.

Förutom de publicerade banden, säger Ronald K Esplin, chefredaktör för projektet och även huvudredaktör, "kommer vi med tiden att publicera varje dokument elektroniskt". På webbsidan www.josephsmithpapers.org

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.