Pressmeddelande

Kyrkan ger hjälp till katastrofområdet i Södra Asien

SALT LAKE CITY - Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas regionala och lokala ledare i Asien ger omedelbar hjälp till katastrofoffer i länderna i Södra Asien som drabbats av söndagens jordbävning och tsunamis. Lokala resurser, som utökats med medel från kyrkans humanitära fonder, används till medicinska förnödenheter och annat material i de drabbade länderna för att öka hjälpen till de mycket hårt ansträngda kustområdena.

En representant från Welfare Services i Salt Lake City och områdets välfärdschef i Asien reser till katastrofområdet för att i samarbete med regering och internationella hjälporganisationer göra en mer fullständig bedömning. Bedömningen är ett viktigt första steg för att försäkra sig om att den hjälp som ges är den mest effektiva för att kunna fylla behoven och lindra lidandet i denna förödande tragedi.

"Vi är förtvivlade över att höra att tusentals har mist livet och uttrycker vårt djupaste deltagande till de familjer som har förlorat sina nära och kära i denna katastrof", sade biskop H David Burton, kyrkans presiderande biskop. "Vi tror på bönens kraft. Vi uppmuntrar alla att be för dem som lider liksom för dem som ger nödhjälp."

När omfattningen av katastrofen står klar räknar kyrkan med att det kommer att krävas mycket omfattande humanitära insatser.

Ingen av kyrkans missionärer i katastrofområdet saknas och alla är välbehållna. Även om uppgifter om kyrkans medlemmar i området fortfarande är ofullständiga, finns hittills inga rapporter om döda eller skadade medlemmar.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.