Senaste nytt

Kvinnliga mormonledare talar vid konferens i Europaparlamentet

Generalpresidenten för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas kvinnoorganisation talade inför Europaparlamentet torsdagen den 9 november 2017.  Syster Jean B. Bingham talade inför en grupp forskare och dignitärer vid konferensen ”Kvinnor och tro: Ett perspektiv på religionsfriheten”. Värdinna för konferensen var Anna Záborská, medlem av Europaparlamentet, i samarbete med kyrkans EU-kontor.

 

”Regeringar ska inte framtvinga vad kvinnor gör, hur de gör det och när de gör det. Vi måste se till kvinnans mänskliga rättigheter – däribland hennes rätt att välja sin religiösa trosuppfattning – respekteras”, sa syster Bingham, generalpresident för Hjälpföreningen i kyrkan. Hon åtföljdes av syster Sharon Eubank, första rådgivare till syster Bingham i Hjälpföreningens generalpresidentskap och ledare för LDS Charities, kyrkans humanitära organisation.

I många länder runtom i världen förföljs personer för sin religiösa övertygelse eller tro. Där så är fallet, är kvinnor och flickor ofta målet för urskillningslöst våld eller olika former av straff. I sitt tal tog syster Bingham upp värdet av kvinnlighet i samhället, hur kvinnor bidrar till det gemensamma goda och uppmanade åhörarna att söka efter sätt att bygga upp kvinnorna i sin omgivning.

Hon sa: ”Kvinnans handlingskraft borde vara en prioritet för alla, eftersom kvinnan har en mäktig förmåga att skapa samhällen där frid, religionsfrihet och mänskliga rättigheter verkligen blomstrar.”

Den andra huvudtalaren var dr Ján Figel’, särskilt sändebud för att främja religions- och trosfrihet utanför EU. Öppningstalen följdes av en paneldiskussion med internationella experter: Dr Nazila Ghanea, Oxford University och medlem i Panel of Experts on Freedom of religion or belief of the Organisation for Security and Co-operation in Europe; Gillian Kitley, chef för FN:s departement för förhindrande av folkmord och ansvar för beskydd; Sandra Jolley, vice ordförande, Förenta staternas kommission för internationell religionsfrihet samt Amador Sanchez Rico, chef för avdelningen för mänskliga rättigheter på Europeiska utrikestjänsten.

Evenemanget inledde en serie av tre rundabordsdiskussioner som ska hållas i december, januari och februari.  Dessa mindre evenemang som anordnas av kyrkans EU-kontor kommer att vidare utveckla nyckelfrågorna som kommer fram vid dagens konferens.

Anna Záborská kommenterade evenemanget med “Det är en ära för mig att vara värdinna för en sådan här konferens med ett sådant här innehåll. Det är också en slags religionsyttring för mig.”

Syster Eubank sade “Eftersom vi alla är barn till samme Gud är vi förbundna med varandra, vi är bröder och systrar och därför är dina framsteg, även om du tillhör en annan tro, helt avgörande för mina framsteg eftersom vi är sammankopplade på det sättet.”

Efter konferensen för Kvinnor och tro deltog syster Bingham och syster Eubank vid en lunch med andra paneldeltagare och inbjudna gäster. I slutet av veckan kommer syster Bingham att tala vid en sammankomst för sista dagars heliga-kvinnor från stavar i Bryssel och Antwerpen.

Hjälpföreningen är till för kvinnor 18 år och äldre och dess syfte är att se till timliga och andliga behov bland kyrkans alla kvinnor och andra behövande. Hjälpföreningen i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är en av de största kvinnoorganisationerna i världen.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.