Senaste nytt

Trossamfund bidrar till att forma framtidens Europa, säger mormonledare vid möte i Europakommissionen

Kyrkor och trossamfund kommer att ha ett djupgående inflytande på formandet av framtidens Europa, sa äldste Massimo De Feo i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga vid det årliga toppmötet med religiösa ledare. Evenemanget hölls på tisdagen den 7 november 2017. Frans Timmermans, förste vice ordförande för kommissionen, stod som värd för mötet. Med honom var Europaparlamentets vice talman Mairead McGuinness. De tio religiösa ledarna och ämbetsmännen vid Europeiska unionen som samlades vid högkvarteret i Bryssel diskuterade ”Europas framtid: En värdebaserad och verksam union”.

 

”Långt utanför en kyrkas murar bygger religiösa individer och organisationer sjukhus och skolor, verkar i välgörenhetsorganisationer och härbärgen, driver företag och tankesmedjor, undervisar ungdomsgrupper och läs- och skrivkurser, distribuerar humanitärt bistånd över hela världen och hjälper arbetslösa att finna arbete”, sa äldste De Feo, som verkar som generalauktoritets-sjuttio.

Äldste De Feo talade om hur man definierar gemensamma värderingar i splittrade samhällen, om vad religiösa ledare kan bidra med i en diskussion om europeiska värderingar och om behovet av att utveckla en känsla av gemenskap på Europanivå. Han betonade också den viktiga roll ungdomar spelar. Utan dem, tillade han, finns det ingen riktig framtid för Europa. Han uttryckte att de nya generationerna måste hitta de religiösa och moraliska värden som håller på att gå förlorade, bland andra den traditionella familjens grundläggande roll. Äldste De Feo citerade kyrkans 12:e och 13:e trosartiklar och uppmuntrade främjandet av framtida europeiska riktlinjer som är ”dygdiga, älskliga eller hedrande eller berömvärda”. Han betonade vikten av att medborgarna aktivt deltar i den demokratiska processen.

”Vi tror att laglydiga medborgare som är uppriktigt intresserade av att främja det gemensamma bästa kan åstadkomma positiva förändringar och utveckling”, sa han. ”Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga står redo och anser det som sin plikt att, tillsammans med andra trosinriktningar, -grupper eller -samfund bidra till och hjälpa alla Guds barn”.

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga har haft en aktiv närvaro i Europa i över 170 år och har för närvarande mer än en halv miljon medlemmar som möts i tusentals församlingar över hela världsdelen.

Stilguideanmärkning:Använd kyrkans fullständiga namn när det nämns första gången i artiklar om Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga. För mer information om användningen av kyrkans namn, se vår på stilguide nätet. »Stilguide - Om kyrkans namn.